True

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG MUA

I. Tính năng quản lý khách hàng mua (Customer management)

1. Thông tin về khách hàng mua sử dụng các dịch vụ trực tuyến trên Website:cevpharma.com.vn

(1)  Khách hàng mua là  Nhà thuốc tư nhân tuyến tỉnh, tuyến huyện của Việt Nam
- Giao dịch mua buôn trực tuyến: Thuốc , Thực phẩm chức năng  trên Website:cevpharma.com.vn

- Cung cấp dịch vụ vận chuyển trong nước: Chuyển phát nhanh hàng hóa; Chuyển phát hỏa tốc, hẹn giờ; Chuyển phát Thương mại điện tử; Chuyển phát tiết kiệm; Phân loại hàng hóa đặc biệt; Giá trị gia tăng cộng thêm); Dịch vụ thu hộ  khi giao hàng cho KHM COD  của Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma

(2) Khách hàng mua là Bệnh viện công lập, Trung tâm y tế, Trạm xá tuyến tỉnh, tuyến huyện của Việt Nam mua hàng thông qua hình thức đấu thầu tại Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia, Bộ y tế /Sở y tế/Bệnh viện công lập. - Giao dịch cung ứng trực tuyến: thuốc, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, thiết bị làm đẹp, vật tư tiêu hao trên Website:cevpharma.com.vn từ hình thức đấu thầu hoặc chào giá cạnh tranh của Công ty TMHH MTV Vimedimex Bình Dương.

- Cung cấp dịch vụ vận chuyển  trong nước: Chuyển phát nhanh hàng hóa; Chuyển phát hỏa tốc, hẹn giờ; Chuyển phát Thương mại điện tử; Chuyển phát tiết kiệm; Phân loại hàng hóa đặc biệt; Giá trị gia tăng cộng thêm); Dịch vụ thu hộ  khi giao hàng cho KHM COD của Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma

(3) Khách hàng mua là Bệnh viện tư nhân, Phòng khám, Công ty dược tuyến tỉnh, tuyến huyện của Việt Nam

- Giao dịch mua buôn trực tuyến: thuốc, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, thiết bị làm đẹp, vật tư tiêu hao trên Website:cevpharma.com.vn

- Cung cấp dịch vụ vận chuyển trong nước: Chuyển phát nhanh hàng hóa; Chuyển phát hỏa tốc, hẹn giờ; Chuyển phát Thương mại điện tử; Chuyển phát tiết kiệm; Phân loại hàng hóa đặc biệt; Giá trị gia tăng cộng thêm); Dịch vụ thu hộ khi giao hàng cho KHM COD của Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma

(4) Khách hàng mua là Nhà thuốc tư nhân, Công ty TNHH, Cửa hàng bán lẻ tuyến tỉnh, tuyến huyện của Việt Nam

- Giao dịch mua buôn trực tuyến: mỹ phẩm, hàng tiêu dụng mẹ, bé trên Website:cevpharma.com.vn

- Cung cấp dịch vụ vận chuyển trong nước: Chuyển phát nhanh hàng hóa; Chuyển phát hỏa tốc, hẹn giờ; Chuyển phát Thương mại điện tử; Chuyển phát tiết kiệm; Phân loại hàng hóa đặc biệt; Giá trị gia tăng cộng thêm); Dịch vụ thu hộ khi giao hàng cho KHM COD của Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma

(5) Khách hàng mua là Công ty sản xuất dược phẩm tuyến tỉnh, tuyến huyện của Việt Nam

- Giao dịch mua buôn trực tuyến: nguyên liệu làm thuốc trên Website:cevpharma.com.vn

- Cung cấp dịch vụ vận chuyển trong nước: Chuyển phát nhanh hàng hóa; Chuyển phát hỏa tốc, hẹn giờ; Chuyển phát Thương mại điện tử; Chuyển phát tiết kiệm; Phân loại hàng hóa đặc biệt; Giá trị gia tăng cộng thêm); Dịch vụ thu hộ khi giao hàng cho KHM COD của Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma 2. Quy trình quản lý thông tin Khách hàng mua

a) Thông tin và hồ sơ pháp lý

(1) Đối với Nhà thuốc bệnh viện

Thông tin tài khoản: Tên tài khoản; Mật khẩu; Số điện thoại

Thông tin và Hồ sơ pháp lý: Tên Nhà thuốc; Loại hình là Nhà thuốc bệnh viện; Địa chỉ nhà thuốc trực thuộc bệnh viện; Giấy đăng ký kinh doanh;  Giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP); Giấy đăng ký đủ điều kiện kinh doanh; Tên người đại diện; Số căn cước công dân của người đại diện; Số điện thoại của người đại diện; Email của người đại diện; Người phụ trách chuyên môn;  Chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn; Email của người phụ trách chuyên môn

(2) Nhà thuốc Trung tâm y tế

Thông tin tài khoản: Tên tài khoản; Mật khẩu; Số điện thoại

Thông tin và hồ sơ pháp lý: Tên Nhà thuốc; Loại hình là Nhà thuốc TTYT; Địa chỉ nhà thuốc trực thuộc trung tâm y tế; Giấy đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP); Giấy đăng ký đủ điều kiện kinh doanh; Tên người đại diện; Số căn cước công dân của người đại diện; Số điện thoại của người đại diện; Email của người đại diện; Người phụ trách chuyên môn;  Chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn; Email của người phụ trách chuyên môn

(3) Nhà thuốc Trạm xá

Thông tin tài khoản: Tên tài khoản; Mật khẩu; Số điện thoại

Thông tin và hồ sơ pháp lý: Tên Nhà thuốc; Loại hình là Nhà thuốc Trạm xá; Địa chỉ nhà thuốc trực thuộc Trạm y tế; Giấy đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP); Giấy đăng ký đủ điều kiện kinh doanh; Tên người đại diện; Số căn cước công dân của người đại diện; Số điện thoại của người đại diện; Email của người đại diện; Người phụ trách chuyên môn; Chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn; Email của người phụ trách chuyên môn.

(4) Nhà thuốc tư nhân

Thông tin tài khoản: Tên tài khoản; Mật khẩu; Số điện thoại

Thông tin và hồ sơ pháp lý: Tên Nhà thuốc; Loại hình nhà thuốc tư nhân; Địa chỉ nhà thuốc; Giấy đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc (GPP); Giấy đăng ký đủ điều kiện kinh doanh; Tên người đại diện;  Số căn cước công dân của người đại diện; Số điện thoại của người đại diện;  Email của người đại diện; Người phụ trách chuyên môn; Chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn; Email của người phụ trách chuyên môn

(5) Công ty phân phối hàng hóa

Thông tin tài khoản: Tên tài khoản; Mật khẩu; Số điện thoại

Thông tin và hồ sơ pháp lý: Tên công ty; Loại hình kinh doanh y dược;  Phạm vi kinh doanh; Địa chỉ Công ty phân phối; Giấy đăng ký kinh doanh;  Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối (GDP); Giấy đăng ký đủ điều kiện kinh doanh; Tên người đại diện; Số căn cước công dân của người đại diện; Số điện thoại của người đại diện; Email của người đại diện; Người phụ trách chuyên môn;  Chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn; Email của người phụ trách chuyên môn; Giấy chứng nhận bảo quản thuốc, thực hành tốt nguyên liệu làm thuốc (GSP)

(6) Công ty sản xuất dược phẩm

Thông tin tài khoản: Tên tài khoản; Mật khẩu; Số điện thoại

Thông tin và hồ sơ pháp lý: Tên công ty; Loại hình kinh doanh sản xuất;  Phạm vi kinh doanh; Địa chỉ Công ty; Giấy đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP); Giấy chứng nhận bảo quản thuốc, thực hành tốt nguyên liệu làm thuốc (GSP) Giấy đăng ký đủ điều kiện kinh doanh; Tên người đại diện; Số căn cước công dân của người đại diện; Số điện thoại của người đại diện; Email của người đại diện; Người phụ trách chuyên môn; Chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn; Email của người phụ trách chuyên môn;

(7) Bệnh viện tư nhân

Thông tin tài khoản:  Tên tài khoản; Mật khẩu; Số điện thoại

Thông tin và hồ sơ pháp lý: Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Giấy phép Sở Khoa học và Công nghệ về việc Tiến hành công việc bức xạ (Sử dụng Thiết bị X-Quang chẩn đoán y tế); Danh sách chuyên môn đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh tại bệnh viện và bản sao chứng chỉ hành nghề và bằng cấp chuyên môn của người hành nghề chưa có chứng chỉ hành nghề; Văn bản của Sở Y tế công bố đủ điều kiện khám sức khỏe; Quyết định của UBND tỉnh, TP quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và xếp hạng cho Bệnh viện; Tên người đại diện; Số căn cước công dân của người đại diện; Số điện thoại của người đại diện; Email của người đại diện; Người phụ trách chuyên môn; Chứng chỉ hành nghề của người phụ trách chuyên môn; Email của người phụ trách chuyên môn;

2.2 Quy trình kiểm duyệt hồ sơ pháp lý và kích hoạt tài khoản của KHM


3. Hướng dẫn sử dụng quản lý Khách hàng mua

Đây là tính năng trên ứng dụng Quản lý admin quản lý thông tin khách hàng mua qua các thao tác: tạo mới, xem lịch sử giao dịch, thanh toán/ điều chỉnh công nợ, điều chỉnh tích điểm, cập nhật thông tin khách hàng mua. Cụ thể như sau:

(1) Tạo mới khách hàng mua

- Trên menu Trang web -> chọn Sàn TMĐT -> Đăng ký Khách hàng mua -> Chọn Tạo mới

- Nhập thông tin khách hàng mua (2)

Lưu ý: Thêm ảnh: hệ thống hỗ trợ chụp hình từ camera hoặc chọn từ thư viện ảnh trên thiết bị;

- Mã: nhập mã khách hàng mua hoặc bỏ trống để hệ thống tự sinh

- Tên khách hàng mua: bắt buộc nhập

- Loại khách hàng mua: mặc định là Tổ chức -> chạm để chọn Công ty

- Nhóm khách hàng mua: chạm tìm kiếm và chọn nhóm khách hàng mua

- Khu vực: chạm để tìm kiếm và chọn khu vực

- Phường xã/đường phố: chạm để tìm kiếm và chọn phường xã/đường phố

- Chạm Lưu để hoàn thành lưu thông tin khách hàng mua (3)

(2) Địa chỉ nhận hàng

- Với khách hàng mua có thông tin giao hàng, ngoài địa chỉ trong thông tin chung của khách hàng mua, hệ thống quản lý thêm thông tin về địa chỉ nhận hàng. Tại màn hình Khách hàng mua, admin chạm vào khách hàng mua cần xem thông tin -> chạm vào Địa chỉ nhận hàng.

- Admin có thể thêm địa chỉ nhận hàng bằng cách chạm vào biểu tượng   (1) -> chạm Thêm địa chỉ nhận hàng (2) -> điền thông tin (3) -> chạm Lưu (4)

(3) Lịch sử giao dịch

- Tại màn hình Khách hàng mua, admin chạm vào khách hàng mua cần xem thông tin -> chạm vào Lịch sử (1) -> chạm vào giao dịch cần xem (2) -> chọn giao dịch (3)

- Hệ thống hiện danh sách các giao dịch. Tại đây, admin chạm vào giao dịch cần xem chi tiết (4) -> chi tiết giao dịch hiện ra (5)

(4) Công nợ khách hàng mua => Quản lý trên Netsuite

- Tại màn hình Khách hàng mua, admin chạm vào khách hàng mua cần xem thông tin -> chạm vào Công nợ -> hệ thống hiển thị chi tiết công nợ của khách hàng mua. Tại đây, admin có thể điều chỉnh hoặc thanh toán công nợ cho khách hàng mua.

- Điều chỉnh công nợ: Để điều chỉnh công nợ, admin chạm Điều chỉnh (1);  admin nhập công nợ mới của khách hàng mua vào ô Điều chỉnh thành, Thời gian điều chỉnh và Mô tả (nếu cần) (2) -> chạm Cập nhật (3) để lưu lại thông tin mới.

(5) Thanh toán công nợ => Quản lý trên Netsuite

- Để thực hiện thanh toán công nợ cho khách hàng mua, admin chạm Thanh toán (1) để lập phiếu thu tiền từ khách hàng mua.

- Admin thực hiện nhập các thông tin: số tiền cần Thu từ khách hàng mua (2), chọn hình thức thanh toán (3), thêm thông tin ghi chú cho phiếu thu/UNC này. Sau đó, chạm   -> chọn Xong (4) hoặc Xong và In (5) để hoàn thành.

- Nếu admin thiết lập Sử dụng máy in trong Cài đặt ứng dụng, hệ thống hỗ trợ in phiếu thu từ khách hàng mua. Sau khi chọn Xong và In, hệ thống chuyển sang màn hình Xem trước. Admin chọn số liên cần in (6), sau đó chạm nút In (7).

- Hệ thống mặc định thanh toán theo hình thức Tiền mặt. Trường hợp thanh toán theo hình thức chuyển khoản/thẻ -> admin chạm vào Tiền mặt -> chọn hình thức thanh toán (3.1) -> chạm vào Số tài khoản (3.2) -> chọn tài khoản (3.3)

- Trường hợp danh sách hóa đơn được thanh toán công nợ có hóa đơn giao hàng, hệ thống hiển thị pop-up Hoàn thành hóa đơn, admin chọn Đồng ý để thay đổi trạng thái hóa đơn về Hoàn thành hoặc Bỏ qua nếu muốn giữ trạng thái Đang xử lý.

(6) Điều chỉnh điểm: Tại màn hình Khách hàng mua, admin chạm vào khách hàng mua cần xem thông tin tích điểm -> chạm vào Tích điểm -> hệ thống hiển thị chi tiết điểm của khách hàng mua. Tại đây, admin có thể điều chỉnh điểm

- Để điều chỉnh điểm, admin chạm Điều chỉnh (1)

- Admin nhập điểm mới của khách hàng mua vào ô Điều chỉnh thành, Thời gian điều chỉnh và Mô tả (nếu cần) (2) -> chạm Cập nhật (3) để lưu lại thông tin mới.

(7) Cập nhật thông tin khách hàng mua

- Tại màn hình Khách hàng mua, admin chạm vào khách hàng mua cần cập nhật thông tin (1) -> chạm vào biểu tượng (2) -> sửa thông tin khách hàng mua (3) -> chạm Lưu để hoàn thành thay đổi (4).

(8) Ngừng hoạt động/cho phép hoạt động

- Tại màn hình Khách hàng mua, admin chạm vào khách hàng mua cần chuyển trạng thái -> chạm vào biểu tượng    (1) -> chạm Ngừng hoạt động/Cho phép hoạt động (2); Chạm Đồng ý để xác nhận chuyển trạng thái khách hàng mua (3)

(9) Tìm kiếm/lọc

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm/lọc khách hàng mua theo các điều kiện: Mã định danh KHM, tên KHM, Mã số thuế, điện thoại, admin tạo, Nhóm khách hàng mua, Loại khách hàng mua, Ngày giao dịch cuối, Tổng bán, Nợ hiện tại (nếu có), Trạng thái,

- Tìm kiếm theo Mã định danh KHM, tên KHM, mã số thuế, điện thoại, NVKHM/admin, Nhóm khách hàng mua, Loại khách hàng mua, Ngày giao dịch cuối, Tổng bán, Nợ hiện tại (nếu có), Trạng thái.

- Lọc theo Gian hàng chính hãng (Quản lý khách hàng mua, mua hàng theo gian hàng chính hãng của NBH):

(10) Sắp xếp

- Để sắp xếp thứ tự hiển thị các khách hàng mua, admin chạm vào biểu tượng   (1)

- Tùy theo trình tự cần sắp xếp, admin chạm vào Mới nhất, Cũ nhất, Giá trị tăng hoặc Giá trị giảm (2)

(11) Tùy chọn hiển thị

- Hệ thống hỗ trợ tùy chọn hiển thị số tiền theo Tổng bán, Nợ cần thu với khách hàng mua, để chọn kiểu hiển thị, admin chạm vào biểu tượng góc trên   bên phải màn hình danh sách Khách hàng mua (1) -> chọn thông tin cần hiển thị (2)

(12) Kết nối nhanh qua điện thoại khách hàng mua: Để kết nối nhanh qua điện thoại với khách hàng mua có lưu thông tin, trên danh sách khách hàng mua hoặc trong thông tin chi tiết của khách hàng mua, bạn chạm vào số điện thoại (1) -> chọn Gọi (2) 

II.  Tính năng quản lý chuyên mục hỗ trợ khách hàng mua (Customer support column)

1. Mô tả: Chức năng này, đáp ứng xây dựng các chức năng tối ưu về mặt thời gian, giúp khách hàng mua ra quyết định và thao tác thuận tiện (Timesaving features)

Quy trình mua hàng của KHM không đơn giản là bước ra cửa hàng, chọn sản phẩm và mua về sử dụng. Bởi đối tượng mua hàng là tổ chức, khối lượng, giá trị các giao dịch mua hàng lớn, đằng sau mỗi quyết định mua hàng, là nhiều bước đánh giá và chịu sự chi phối của những đối tượng khác nhau trong một tổ chức của KHM. Thấu hiểu sự phức tạp này, cho phép NVKD định hướng tốt hơn trong thị trường B2B về Quy trình mua hàng của KHM:

“CEVPharma Tiềm năng của Khách hàng mua, Niềm đam mê của

  Cermed GmbH - Vimedimex - Viettel Post”

2. Quy trình mua hàng của KHM
Thương mại điện tử B2B được hiểu là mô hình kinh doanh trực tuyến giữa Nhà bán hàng với Khách hàng mua là tổ chức. Theo đó các giao dịch bán buôn, mua buôn hàng hóa sẽ được thực hiện trên Cevpharma.com.vn thương mại điện tử B2B của Vimedimex. Toàn bộ quá trình từ chọn sản phẩm cho đến thanh toán đều được thực hiện trực tuyến mà không có sự tham gia của con người. Tuy nhiên, cạnh tranh không phải là vấn đề lo ngại, có cạnh tranh thì doanh nghiệp mới phát triển. Mỗi doanh nghiệp đều có những lợi thế riêng cho mình, Vimedimex không chinh phục trái tim khách hàng mua bằng lợi thế, mà Vimedimex giữ chân khách hàng mua của mình bằng sự thấu hiểu và tính khác biệt. Cơ hội hay thách thức mang tính thời đại này, chỉ có thể trả lời thông qua sự khác biệt về trí tuệ, của những bộ óc lãnh đạo đón đầu xu thế, của bản lĩnh dẫn đường mang tính thời đại, được ấp ủ và cho ra đời CEVPharma, đây là viên gạch đầu tiên, là hình mẫu, là động lực soi chiếu, khi KHM là Bệnh viện tư nhân, Nhà thuốc Bệnh viện, Nhà thuốc phòng khám, Nhà thuốc tư nhân, Quầy thuốc tư nhân hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam được sử dụng “miễn phí” các dịch vụ giao dịch thương mại điện tử B2B trên Cevpharma.com.vn của KHM 

 

Thứ nhất: 
KHM Tạo tài khoản  để sử dụng truy cập trên https://cevpharma.com.vn và đồng thời sử dụng truy cập trên Desktop; Mobile website, Mobile App

Thứ hai:
KHM tích hợp công cụ chat trực tuyến đây là điểm nổi bật của giao dịch thương mại điện tử B2B khiến khách hàng mua cảm thấy yêu thích đó là sự tương tác hai chiều một cách dễ dàng giữa NBH và KHM, NVCSKH của CEVPharma có thể tư vấn và hỗ trợ khách hàng mua một cách nhanh nhất từ Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp,  Snapchat, Skype, Discord, Google Hangouts, Viber, Zalo, Line, WeChat;  KakaoTalk; Tango; Instagram; Twitter; QQ (QQ Mobile); quản lý thời gian hỗ trợ - chăm sóc, Salesforce CDP hỗ trợ sẵn bộ công cụ đa kênh (Omni Channel) xác định sẵn công cụ tương tác KHM - Webchat, Call Center. Salesforce CDP tự động lưu lại lịch sử chat của nhân viên với KHM khi cuộc trò chuyện kết thúc. Những thông tin này đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá nhân viên, xử lý khiếu nại trong một số trường hợp cần thiết.
Thứ ba:
KHM xem thông tin cơ bản được hiển thị danh sách Gian Hàng Chính Hãng dưới dạng bảng: Tên Gian hàng chính hãng, Địa chỉ, Mô tả thông tin Gian Hàng Chính Hãng và hiển thị vị trí của các Gian hàng chính hãng trực tiếp trên bản đồ Google Maps. Hệ thống cho phép cấu hình các thông tin hỗ trợ tìm kiếm vị trí Gian hàng Chính Hãng của Nhà sản xuất, Nhà cung cấp, Nhà phân phối Việt Nam và Nước ngoài trên front-end Blog; Tag. Tính năng này giúp KHM xác định vị trí tất cả các Gian Hàng Chính Hãng bằng cách hiển thị không giới hạn trên một trang riêng biệt của Cevpharma.com.vn. Được kết hợp với Google Maps, công cụ định vị Gian Hàng Chính Hãng mang lại kết quả ngắn gọn hơn cho những trải nghiệm thú vị của KHM. KHM chỉ cần gõ một số chữ cái vào ô Địa chỉ và được giới thiệu đầy đủ các gợi ý thông tin liên quan về địa chỉ Gian Hàng Chính Hãng của Nhà bán hàng mà KHM cần tìm kiếm.

Thứ tư:
KHM sử dụng tính năng lọc sản phẩm, danh mục sản phẩm dựa trên các tiêu chí khác nhau như kích thước, màu sắc, ID lô sản xuất hoặc lô sản phẩm, hạn dùng, xem thương hiệu và từ khóa trên sản phẩm, hiển thị sản phẩm thẻ quà tặng.... khám phá mặt hàng mới được hiển thị trên trang sản phẩm, danh mục sản phẩm, xem sản phẩm bán chạy nhất (Bookmark, see best selling products). KHM xem hiển thị hình ảnh sản phẩm, danh mục sản phẩm xoay, view 360 độ (360 Spin), có tính liền mạch, liên kết và tính đồng bộ về độ phân giải. KHM xem niêm yết giá nhập, giá vốn, giá bán buôn cố định, giá sau khuyến mãi, hiển thị số lượng mua hàng, “thêm vào giỏ hàng”, thanh toán, đơn hàng nháp, phản ánh đơn vị tiền tệ.

Thứ năm:
Giao dịch mua buôn trực tuyến Thuốc, Nguyên liệu làm thuốc, Thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm, Thiết bị y tế, Thiết bị làm đẹp, Vật tư tiêu hao, Hàng tiêu dùng của mẹ, bé trên Cevpharma.com.vn. KHM được sử dụng các dịch vụ cộng thêm như thông tin lắp đặt trên App Mobile, thông tin đổi, trả lại hàng hóa. …  Ứng dụng các gói dịch vụ do MBBank tích hợp các hình thức thanh toán trực tiếp trên cevpharma.com.vn và trên ứng dụng mobile app. Thanh toán thông qua QRCode, được mã hóa nội dung và số tiền thanh toán của đơn hàng. Dịch vụ thu chi hộ.
Thứ sáu:

Khách hàng mua được sử dụng dịch vụ vận chuyển miễn phí đối với đơn hàng có trọng lượng dưới 1 kg của Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma được thành lập bởi Vimedimex và Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel: Chuyển phát hỏa tốc, hẹn giờ; Chuyển phát tiết kiệm hàng hóa; Chuyển phát Thương mại điện tử; Phân loại hàng hóa đặc biệt: hàng dễ vỡ, hàng nguyên khối, hàng hóa cồng kềnh, chất Lỏng, hàng đông lạnh, xếp dỡ hàng. Thiết bị giám sát hành trình GPS: TMS-4G cho phép giám sát nhiệt độ trong suốt quá trình vận chuyển và Hệ thống đo cảm biến nhiệt độ, độ ẩm để đảm bảo: (1) Thuốc được bảo quản trong quá trình vận chuyển phù hợp không làm mất các thông tin giúp nhận dạng sản phẩm; Sản phẩm không gây nhiễm và không bị tạp nhiễm bởi sản phẩm khác. (2) Khi vận chuyển và bảo quản các thuốc có chứa các chất độc hại như độc chất, nguyên liệu phóng xạ và các thuốc nguy hiểm khác có nguy cơ đặc biệt dẫn đến lạm dụng, gây cháy hoặc nổ (như các chất lỏng, chất rắn dễ bắt lửa và dễ cháy và các loại khí nén) thì các thuốc này phải được bảo quản ở những khu vực an toàn, riêng biệt và đảm bảo an ninh và được vận chuyển trong các bao bì và phương tiện vận chuyển an toàn, được thiết kế phù hợp và chắc chắn. (3) Thuốc có chứa chất gây nghiện, và các chất gây phụ thuộc khác (hướng tâm thần, tiền chất) phải được vận chuyển trong bao bì và phương tiện vận chuyển an toàn, chắc chắn và phải được bảo quản ở các khu vực an toàn, đảm bảo an ninh. (4) Thuốc bị đổ, tràn phải được lau sạch càng nhanh càng tốt để ngăn ngừa khả năng tạp nhiễm, nhiễm chéo và các nguy cơ khác.. Bên cạnh đó, CEVPharma cung cấp các dịch vụ này, cho các Công ty kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm trong nước và quốc tế khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển của Trung tâm vận chuyển Logistics 3PL CEVPharma.

Thứ bảy: Lợi ích của Khách hàng mua khi sử dụng giao dịch TMĐT B2B mua buôn hàng hóa trên Cevpharma.com.vn (1) Đem đến cho KHM những lợi ích gia tăng thông qua khả năng khảo sát giá cả, tham khảo thông tin đa chiều, khả năng tiếp cận đa dạng chủng loại sản phẩm, dịch vụ của các nhà bán hàng từ khắp nơi trên thế giới, KHM có thể sở hữu được chính xác sản phẩm cần mua, với mức giá phản ánh đúng giá trị thật của sản phẩm và chất lượng đảm bảo. Những lợi ích này, sẽ là rất khó khăn có thể đạt được nếu thực hiện trong môi trường kinh doanh truyền thống và sẽ tiêu tốn thời gian, công sức vô cùng nhiều khi KHM phải di chuyển trực tiếp và bị giới hạn bởi không gian địa lí và thời gian mua hàng
(2) Với nền tảng TMĐT B2B, khách hàng mua dễ dàng truy cập xem giỏ hàng yêu thích, giúp cho khách hàng mua một list các sản phẩm mà KHM muốn lưu lại. KHM xem nhiều món hàng hơn so với danh sách KHM cần mua như xem những sản phẩm khuyến mãi hay những đánh giá tốt về sản phẩm mà KHM cũng đang dự định mua và KHM tự đặt hàng, nhận báo giá và hoàn thành đơn hàng và nhận hóa đơn điện tử gửi qua Email tự động...
(3) Nền tảng Oracle Netsuitie; Salesforce CDP là hệ thống CRM mạnh nhất trên thế giới với các phân hệ tích hợp liền mạch, giúp khách hàng mua có thể mua buôn hàng hóa 24/7 và giúp cho đội ngũ nhân viên của CEVPharma tiếp cận nhanh chóng dữ liệu khách hàng mua và sử dụng nó như một trung tâm dữ liệu tức thời, để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng mua về một dịch vụ cá nhân trơn tru, liền mạch. Hơn hết, bất cứ lúc nào khách hàng mua cần tư vấn, thì đội ngũ chăm sóc khách hàng sẽ tư vấn kịp thời, không để khách hàng mua phải chờ đợi lâu, h điều này sẽ thể hiện sự kính trọng, chuyên nghiệp và uy tín của CEVPharma trong lòng khách hàng mua giúp tăng khả năng tương tác với KHM. Salesforce CDP đem đến góc nhìn 360 độ về trải nghiệm của khách hàng mua từ khi KHM truy cập trang Cecpharma.com.vn đến quá trình mua hàng, kết thúc quá trình mua hàng đều được đo lường và theo dõi thông qua nền tảng Salesforce một trong những giải pháp giúp Vimedimex thấu hiểu sâu sắc hành trình của khách hàng mua.
(4) Nâng cao trải nghiệm khách hàng: Khách hàng mua khi sử dụng thương mại điện tử sẽ được trải nghiệm một quá trình mua sắm liền mạch, từ khâu tìm kiếm đến mua hàng. Việc khách hàng mua có trải nghiệm tốt với dịch vụ của CEVPharma hoàn toàn có thể đem lại doanh thu tốt. Lí do là trải nghiệm tốt khách hàng mua không chỉ khiến họ mua hàng của CEVPharma, mà còn có thể giới thiệu cho đối tác, người thân của KHM.
(5) Cá nhân hoá chính là xu hướng hiện nay, KHM ngày càng tiếp nhận nhiều thông tin trên internet hơn và thói quen bỏ qua những thông tin không liên quan đến bản thân đang dần được hình thành. Vậy nên, việc cá nhân hoá, tức đưa các thông tin liên quan đến từng KHM đang trở thành một xu hướng phổ biến, khi áp dụng trên thương mại điện tử thì điều này khiến doanh thu của CEVPharma tăng mạnh. Cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi thói quen và hành vi của toàn bộ khách hàng mua trên thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, giới hạn không gian và khoảng cách địa lí hoàn toàn không còn là rào cản đối với bất kì giao dịch nào giữa Khách hàng mua và Nhà bán hàng. Kỷ nguyên công nghệ số mở ra những tiềm năng vô hạn, minh bạch hoá các thông tin và biến mọi khả năng thành có thể chỉ thông qua một nút chạm. Vimedimex và Cermed GmbH đã xây dựng chiến lược kinh doanh lồng ghép công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), tạo lên cuộc cách mạng hoá biến đổi về chất trong nội bộ các hoạt động của Vimedimex, cũng như trong mối quan hệ giữa nhà bán hàng và khách hàng mua là các tổ chức đến từ khắp nơi trên thế giới.

3. Quy trình đặt đơn hàng của Khách hàng mua

Bước 1: Đăng ký/ Đăng nhập tài khoản khách hàng mua

- KHM thực hiện truy cập theo địa chỉ truy cập dành cho Khách hàng mua/ Người sử dụng dịch vụ: https://CEVPharma.com.vn/

- Khách hàng mua thực hiện đăng ký tài khoản trên Website:cevpharma.com.vn để thực hiện giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích.

- Trường hợp khách hàng mua đã có tài khoản thì đăng nhập tài khoản của mình trên Website:cevpharma.com.vn

- Ở bước này KHM (khách hàng mua) có thể tìm đến công cụ search và tìm sản phẩm phù hợp theo nhu cầu hoặc dạo qua khuyến mại mới nhất, Top sản phẩm được tìm kiếm nhiều nhất, các Gian Hàng Chính Hãng để chọn sản phẩm.

Bước 2: Chọn sản phẩm đưa vào giỏ hàng

Trường hợp KHM đã chọn được sản phẩm thì nhấn vào sản phẩm muốn mua, chọn mua ngày… và điền số lượng theo yêu cầu. Trường hợp KHM,  mua nhiều mặt hàng thì sẽ thấy tổng hợp những mặt hàng của KHM đã chọn và cho vào giỏ hàng.

Trường hợp KHM muốn thay đổi số lượng thì nhấn nút sửa, sau đó nhấn mua hàng để bước tiếp theo.

Bước 3: Nhập thông tin Đơn hàng, chọn phương thức vận chuyển,thanh toán

KHM ấn vào mua hàng, tiếp đến là điền thông tin địa chỉ nhận hàng. KHM ấn vào dấu “+” ở thêm địa chỉ mới và điền thông tin địa chỉ nhận hàng.

- Chọn một trong các phương thức vận chuyển trên Website:cevharma.com.vn (Hỏa tốc, Chuyển phát nhanh, Ghép đơn nguyên chuyến quy định tại phụ lục 03).

- Chọn phương thức thanh toán trên Website:cevharma.com.vn (Thanh toán qua tài khoản ngân hàng,Thẻ, Chuyển khoản).

Bước 4: Xác nhận mua hàng thông qua Đơn hàng

- KHM kiểm tra lại một lần nữa Đơn hàng của mình trước khi xác nhận. Nếu không có gì thay đổi thì tiến hàng đặt hàng và chờ nhân viên giao hàng của Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma gọi điện nhận giao hàng.

4. Hướng dẫn sử dụng Quản lý Đặt đơn hàng

Đây là tính năng trên ứng dụng Quản lý giúp admin theo dõi được các giao dịch đặt hàng qua các thao tác: xem danh sách, xem chi tiết, in, hủy, kết thúc, tìm kiếm/lọc, sắp xếp. Cụ thể như sau:

(1) Xem danh sách: Trên Menu Trang web -> Đơn hàng -> Đơn hàng và click vào chi tiết đơn hàng cần tra cứu

(2) Xem chi tiết: Trên màn hình danh sách phiếu Đặt hàng, chạm vào phiếu đặt hàng cần xem nội dung chi tiết (1) Hệ thống hiện thông tin chi tiết của phiếu đặt hàng (2)

(3) Kết thúc: Với các đơn đặt hàng ở trạng thái Phiếu tạm, Đã xác nhận, Đang giao hàng, nếu người mua không lấy hàng, hệ thống tự động chuyển trạng thái phiếu dựa vào tình trạng giao hàng

(4) Hủy đơn đặt đơn hàng

- Để hủy đơn đặt hàng, trên chi tiết đơn, adim chạm   (1) -> chọn Hủy phiếu (2) -> tiếp tục chạm Hủy phiếu (3) nếu chắc chắn hủy hoặc Bỏ qua nếu chưa chắc chắn.

- Với đơn đặt hàng đã có phiếu thanh toán đi kèm, sau khi xác nhận Hủy phiếu, hệ thống hiển thị thêm thông tin hủy phiếu thanh toán, bạn chọn Đồng ý (4) để xác nhận hủy hoặc Bỏ qua nếu vẫn muốn giữ lại phiếu thanh toán.

Lưu ý với trường hợp KHM đã thanh toán qua MB thì trường hợp hủy đơn sẽ cần phải xử lý đối trừ công nợ cho khách hàng, thu hồi hoặc xuất hóa đơn điều chỉnh (nếu có)

(5) In đơn đặt hàng

- Nếu admin thiết lập Sử dụng máy in trong Cài đặt ứng dụng, hệ thống hỗ trợ in phiếu đặt hàng.

- Để in phiếu đặt hàng, trên màn hình thông tin chi tiết, admin chạm vào biểu tượng   (1) -> chọn In (2)

- Nếu Gian hàng chính hãng có thiết lập chế độ xem trước khi in thì hệ thống sẽ chuyển sang màn hình Xem trước. Admin chọn số liên cần in (2), sau đó chạm nút In (3).

- Trường hợp có nhiều mẫu in mà ứng dụng thiết lập cho phép chọn mẫu trước khi in, sau khi chọn In hóa đơn, hệ thống sẽ hiển thị pop-up chọn mẫu in, admin chạm vào Mẫu cần in ra (1) -> chạm In (2) để chuyển sang màn hình xem trước mẫu in như trên.

(6) Chia sẻ:  Để chia sẻ hình ảnh đơn đặt hàng qua các công cụ mạng xã hội, trên màn hình thông tin chi tiết, admin chạm vào biểu tượng   (1) -> chọn Chia sẻ (2); Hệ thống sẽ chuyển sang màn hình để xem trước hình ảnh hóa đơn. Admin chạm   (3) -> chọn các công cụ muốn sao chép, chia sẻ hình ảnh (4); Trường hợp có nhiều mẫu in, sau khi chọn Chia sẻ, hệ thống sẽ hiển thị pop-up chọn mẫu in, admin chạm vào Mẫu cần chia sẻ (1) -> chạm Chia sẻ (2) để chuyển sang màn hình xem trước như trên.

(7) Tìm kiếm/lọc

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm/lọc phiếu đặt hàng theo các điều kiện: Thời gian; Gian hàng chính hãng; Mã phiếu; Tên hoặc mã hàng; Tên, mã, SĐT khách hàng mua; Ghi chú; Người nhận đặt; Trạng thái; Đối tác giao hàng, Thời gian giao hàng; Thanh toán.

- Lọc theo thời gian:

- Lọc theo Gian hàng chính hãng của NBH:

- Tìm kiếm Mã phiếu; Tên hoặc mã hàng; Tên, mã, SĐT khách hàng mua; Ghi chú; Người nhận đặt; Trạng thái; Đối tác giao hàng, Thời gian giao hàng; Thanh toán.

(8) Sắp xếp: Để sắp xếp các phiếu Đặt hàng, bạn chạm vào biểu tượng    (1)

- Tùy theo trình tự cần sắp xếp, bạn chạm vào Mới nhất hoặc Cũ nhất (2);

(9) Tùy chọn hiển thị: Hệ thống hỗ trợ tùy chọn hiển thị/ ẩn các thông tin giao dịch bao gồm: Mã đặt hàng (1), Khách hàng mua (2), Hàng hóa (3); Để thiết lập hiển thị, admin chạm vào biểu tượng    (1) -> chạm vào thông tin cần hiển thị (màu xanh) hoặc cần ẩn (màu trắng) (2) -> chạm Xong (3)

(10) Tùy chọn

- Hệ thống hỗ trợ tùy chọn hiển thị số tiền trên giao dịch theo 1 trong các lựa chọn: Tổng, Giảm giá, Tổng đã giảm giá, Thu khác, Khách hàng mua cần trả, Khách hàng mua đã trả của phiếu đặt hàng. Để chọn kiểu hiển thị, admin chạm vào biểu tượng    góc trên bên phải màn hình danh sách Đặt hàng (1) -> chọn thông tin cần hiển thị (2)

5. Quy trình xử lý đơn hàng

Bước 1: Tiếp nhận đơn hàng

- NVCSKH tiếp nhận Đơn đặt hàng qua đường Địa chỉ truy cập dành cho Khách hàng mua: https://CEVPharma.com.vn/  tổng hợp các thông tin cần thiết đã được khách hàng mua cung cấp như: Tên tổ chức, Địa chỉ, Người đại diện/ủy quyền, số điện thoại.

Bước 2: Xác nhận Đơn hàng, thanh toán và xuất hóa đơn điện tử

- Sau khi NVCSKH thực hiện gọi điện xác nhận thông tin Đơn hàng với khách hàng mua. NVCSKH thực hiện kết nối cổng thanh toán trực tuyến cho Khách hàng mua thanh toán giá trị đơn hàng (trường hợp khách hàng mua giao dịch đầu tiên).

- NVCSKH kiểm tra, thông tin trên tài khoản xác nhận đã nhận đủ số tiền thanh toán của Đơn hàng, NVCSKH thực hiện xuất hóa đơn điện tử cho Khách hàng mua và gửi trực tiếp đến Khách hàng mua thông qua Email hoặc Mobike App.

Bước 3: Phiếu xuất kho kiêm chứng từ vận chuyển

- NVCSKH phối hợp với NVKV chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu pháp lý, thông tin về sản phẩm, giá sản phẩm, lô sản phẩm, mã đơn hàng, giá dịch vụ vận chuyển  để  thiết lập “Phiếu xuất kho kiêm vận chứng từ vận chuyển” chuyển cho TTĐP vận chuyện CEVPharma.

Bước 4: Đóng gói sản phẩm và giao hàng cho TTĐP vận chuyện CEVPharma.

- NVKV thực hiện đóng gói sản phẩm theo Đơn hàng và xuất kho sản phẩm cho Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma

- NVĐP vận chuyện CEVPharma, điều phối xe chuyên dụng đến nhận sản phẩm, hồ sơ  và Phiếu xuất kho kiêm chứng từ vận chuyển tại kho TTPP Vimedimex.

Bước 5: Dịch vụ hậu mãi (CSKH trước, trong, sau bán hàng)

- NVCSKH sẽ liên hệ lại với khách hàng mua để xác nhận sự hài lòng về sản phẩm, giao nhận, ….và những ý kiến đóng góp của KHM về sản phẩm (nếu có)

- NVCSKH phục vụ, cung cấp các dịch vụ hậu mãi chất lượng hàng đầu tốt cho vì nó tốt cho khách hàng mua. Khi NVCSKH giúp KHM khai thác tối đa sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, đương nhiên KHM sẽ hạnh phúc hơn với sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Điều đó khiến KHM có nhiều khả năng đặt hàng lại và nói với cả thế giới. Nói một cách khác: NVCSKH càng khiến khách hàng mua thán phục, thì KHM càng có nhiều khả năng khiến NVCSKH phải trầm trồ khen ngợi ngay trước sự trung thành và nhiệt tình của KHM. KHM sẽ trở thành đại sứ thương hiệu, người đánh giá và tiếng nói đáng tin cậy, những người sẽ cung cấp cho NVCSKH những đánh giá tuyệt vời, ca ngợi Website:cevharma.com.vn trên phương tiện truyền thông xã hội và cung cấp cho NVCSKH phản hồi trung thực về các sản phẩm và tính năng mới.

6. Quy trình hủy đơn hàng trên cevpharma.com.vn

Bước 1: Sản phẩm tạm hết hàng: Nếu chênh lệch hơn 5% giá trị sản phẩm; Địa chỉ giao nhận không chính xác hoặc không đầy đủ thông tin.

Bước 2: Cam kết khi hủy đơn hàng Trong trường hợp đơn hàng được hủy, NVCSKH sẽ có trách nhiệm thông báo đến Khách hàng mua trong thời gian sớm nhất. Khách hàng mua sẽ không phải trả bất kỳ chi phí hủy đơn hàng nào trong trường hợp này; Trong trường hợp Khách hàng mua yêu cầu hủy đơn hàng, KHM vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng mua hoặc NVKD qua số điện thoại Hotline 1900888988, chat trực tuyến hoặc phản hồi qua Website:cevpharma.com.vn  để được hỗ trợ thêm; Trong trường hợp Khách Hàng mua đã thanh toán chuyển khoản, Website:cevpharma.com.vn  sẽ hoàn trả tiền mua hàng và phí vận chuyển thông qua tài khoản ngân hàng của Khách Hàng mia

Lưu ý: Nếu Khách Hàng mua yêu cầu hủy đơn 3 lần liên tiếp hoặc hủy đơn hàng 4 lần trong 1 tháng sẽ bị khóa tài khoản. Trường hợp Khách Hàng mua muốn mở lại tài khoản, Website:cevpharma.com.vn sẽ thu cước phí để mở lại tài khoản là 200,000 VND/1 lần.

7. Hướng dẫn sử dụng Quản lý đơn hàng

Đơn hàng sau khi được KHM đặt sẽ tự động chuyển về hệ thống Backend và sau đó NVCSKH sẽ tiến hành kiểm tra tồn kho trên hệ thống để liên hệ báo lại cho khách hàng (với trường hợp hàng không đủ hoặc không đủ lô theo yêu cầu của khách hàng, nếu khách hàng đồng ý thì xác nhận đơn và tiến hành tạo phiếu Yêu cầu vận chuyển rồi sau đó Kế toán kho sẽ thực hiện xuất kho và bộ phận Kho tiến hành đóng gói hàng hóa.

8. Hướng dẫn sử dụng quản lý Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma

Đây là tính năng trên ứng dụng Quản lý giúp admin quản lý thông tin Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma giao hàng qua các thao tác: tạo mới chuyến giao, điều phối xem lịch sử giao hàng, cập nhật thông tin tuyến giao, trạng thái đơn hàng giao, hoàn thành thu hộ (COD)

(1) Xem danh sách vận đơn, tuyến giao, theo dõi trực tiếp quá trình xe đi phát hàng trên từng điểm của tuyến giao

(2) Lịch sử giao hàng qua các báo cáo

(3) Mobile app cho lái xe và NVGN

(4) Quản lý thông tin phương tiện vận chuyển

(5) Quản lý tuyến vận chuyển

(6) Cấu hình thông số liên quan khác (cảm biến nhiệt độ và độ ẩm, GPS, …)

III. Tích hợp nhiều phương thức thanh toán

1. Tích hợp nhiều phương thức thanh toán

(1) Các gói dịch vụ MB Bank cung cấp cho Công ty TNHH Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex (Công ty Vimedimex)

- Dịch vụ thông báo biến động số dư trên tài khoản của Công ty Vimedimex

- Quản lý tài khoản

- Cung cấp các nền tảng thanh toán tích hợp API trực tiếp trên website:cevpharma.com.vn và mobile app của Công ty Vimedimex thông qua tài khoản định danh

- Cung cấp dịch vụ thanh toán bằng QRCode (động và tĩnh) cho khách hàng mua của Công ty Vimedimex

- Cung cấp chứng chỉ tiền gửi cho Công ty Vimedimex

- Cung cấp tài khoản điện tử

- Cung cấp dịch vụ thu chi hộ trên tài khoản của Công ty Vimedimex

mở tại MB Bank

(2) Ứng dụng các gói dịch vụ do MBBank cung cấp áp dụng cho Công ty Vimedimex

- Dịch vụ thông báo biến động số dư trên tài khoản Công ty Vimedimex : Dòng tiền vào ra phát sinh trên tài khoản của Công ty Vimedimex mở tại MB Bank sẽ được tích hợp và thông báo tức thì, thông qua hình thức notify trực tiếp trên hệ thống quản trị tài chính kế toán của Oracle Netsuite sau khi tích hợp.

- Quản lý tài khoản: Quản lý toàn bộ số dư các tài khoản của hệ thống các TTPP tại 63 tỉnh thành

- Tích hợp trực tiếp các hình thức thanh toán trực tiếp trên cevpharma.com.vn và trên ứng dụng mobile app.

- Tích hợp thanh toán thông qua QRCode động: Khi phát sinh đơn hàng thanh toán hệ thống Công ty Vimedimex sẽ hiển thị mã QRCode được mã hóa nội dung và số tiền thanh toán của đơn hàng. Sau đó khách hàng mua sử dụng mobile app của ngân hàng và các tổ chức thanh toán khác quét mã QRCode để thanh toán (Số tiền thanh toán = giá trị đơn hàng) và lập tức được chuyển thẳng vào tài khoản của Công ty Vimedimex mở tại MB Bank.

- Dịch vụ chứng chỉ tiền gửi của MB Bank: Mục đích tối ưu luồng tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp để sinh lợi nhuận lãi suất (lãi suất cao hơn các gói tiền gửi có kỳ hạn và không bị đưa về lãi suất tiền gửi không kỳ hạn khi Công ty Vimedimex có nhu cầu sử dụng dòng vốn đó trước hạn). Dịch vụ này MB Bank cung cấp cho cả đối tác của Công ty Vimedimex  thông qua tài khoản điện tử.

- Tài khoản điện tử: MB Bank cung cấp tài khoản điện tử cho đối tác của Công ty Vimedimex và tích hợp việc quản lý tài khoản đó trên chính nền tảng phần mềm của Công ty Vimedimex.

- Cung cấp dịch vụ thu chi hộ: Áp dụng cho việc kết nối thanh toán các nghiệp vụ thu chi cho toàn hệ thống.

- Ngoài các dịch vụ của ngân hàng số MB Bank đồng thời cung cấp các giải pháp thanh toán thông thường như POS và QRCode Tĩnh tại các điểm bán lẻ của Công ty Vimedimex.

Note: MB Bank sẽ trả bài giải pháp dành riêng cho hình thức giao hàng và thu tiền mặt (Giải quyết bài toán tiền mặt mà nhân viên giao nhận thu của khách hàng về ngay tài khoản của Công ty Vimedimex, ngay sau khi nhân viên giao nhận nhận tiền từ khách hàng mua).

2. Quy trình thanh toán trực tuyến trên cevpharma.com.vn

Với một chiếc thẻ thanh toán và một máy tính, thiết bị di động thông minh kết nối Internet, KHM có thể hoàn tất việc mua sắm sản phẩm, dịch vụ qua cevpharma.com.vn. Dưới đây là các bước cơ bản để mua hàng và thanh toán trực tuyến:

Bước 1: Truy cập cevpharma.com.vn của MB Bankvà lựa chọn sản phẩm/dịch vụ.

Bước 2: Sau khi lựa chọn xong, admin sẽ thực hiện đặt đơn hàng bằng cách điền các thông tin chi tiết theo yêu cầu của MB Bank, bao gồm: Thông tin MB Bank, cách thức và thời gian giao hàng, phương thức thanh toán.

Bước 3: Hệ thống cevpharma.com.vn sẽ hiển thị hóa đơn mua hàng để admin kiểm tra thông tin trên hóa đơn. Admin xác nhận nếu chính xác để chuyển sang bước thanh toán.

Bước 4: Nếu cevpharma.com.vn chấp nhận thanh toán trực tuyến, admin có thể hoàn tất việc thanh toán ngay trên cevpharma.com.vn với điều kiện admin phải sở hữu các loại thẻ mà MB Bank chấp nhận. Hiện nay, các cevpharma.com.vn đều chấp nhận các loại thẻ tín dụng và ghi nợ mang thương hiệu Visa hay MasterCard. Bạn cần điền thông tin thẻ như: Số thẻ, ngày hết hạn, CVV hay thông tin khác tùy theo yêu cầu của MB Bank phát hành. Lưu ý: Giao dịch chỉ thành công khi thẻ thanh toán đã được đăng ký chức năng thanh toán trực tuyến, thông tin thẻ chính xác và còn khả năng chi trả.

Bước 5: Hệ thống cevpharma.com.vn sẽ gửi email xác nhận đơn hàng vào hòm thư của admin và liên hệ để tiến hành giao hàng.

3. Quy trình của dịch vụ thu hộ tiền hộ NBH/cevpharma

Để đảm bảo quá trình vận chuyển diễn ra thuận lợi, nhanh chóng nhất, thông thường dịch vụ thu tiền hộ sẽ được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu từ NBH/cevpharma: Khi NBH/cevpharma có nhu cầu cần sử dụng dịch vụ thu hộ, NVCSKH/NVGD chuyển đến với Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma. Sau khi được tư vấn chi tiết, NBH/cevpharma đồng ý về nội dung dịch vụ sẽ được bên vận chuyển tiếp nhận yêu cầu và thực hiện.

Bước 2: Nhận hàng từ NBH/cevpharma: Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma sẽ đến tận địa chỉ của NBH/cevpharma để nhận bưu phẩm.

Bước 3: Xử lý đơn hàng và vận chuyển: Sau khi đã tiếp nhận sản phẩm, TTĐP vận chuyển phối hợp với TTPP Vimedimex để đóng gói, niêm phong hàng và tiến hành vận chuyển đến địa chỉ gửi.

Bước 4: Thông báo tình trạng cho NBH/cevpharma: Khi hàng được chuyển đến và KHM đã thanh toán tiền hàng, Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma sẽ có nhiệm vụ thông báo lại cho NBH/cevpharma về tình trạng đơn hàng.

Bước 5: Chuyển lại khoản tiền thu hộ cho NBH/cevpharma

Sau khi NBH/cevpharma và Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma tiến hành đối chiếu các thông tin của đơn hàng trùng khớp thì Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma sẽ chuyển lại khoản tiền thu hộ cho NBH/cevpharma.

IV. Tính năng quản lý hóa đơn điện tử (e-invoice management)

1. Tạo Hóa đơn GTGT/ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

 (1) Trưòng hợp khách hàng mua không yêu cầu vận chuyển: Sử dụng Mẫu Hoá đơn GTGT (Mẫu số 01GTKT0/006)

- Nếu khách hàng mua thanh toán ngay/thanh toán trước:

 Kế toán giao dịch nhận tiền mặt hoặc đăng nhập vào tài khoản internet banking trên cevpharma.com.vn để kiểm tra thông tin thanh toán cho đơn hàng, xác nhận đơn hàng đã được thanh toán, Kê toán giao dịch thực hiện khởi tạo và kiểm tra thông tin trên HĐGTGT, chuyển Kế toán trưởng/TP Giao dịch/PGĐ tiến hành phê duyệt, sau đó chuyển sang bước 6 thực hiện xuất kho và giao hàng.

- Nếu khách hàng mua thanh toán sau .... ngày (Áp dụng với đấu thầu): Kế toán giao dịch thực hiện khởi tạo và kiểm tra thông tin trên Hóa đơn GTGT, Chuyển Kế toán trưởng/TP Giao dịch tiến hành phê duyệt, sau đó chuyển sang bước 6 thực hiện xuất kho, giao hàng và theo dõi công nợ.

(2) Trường hợp khách hàng mua có yêu cầu vận chuyển: Sử dụng mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyến nội bộ (Mẫu số 03XKNB0/001)

- Nếu khách hàng mua thanh toán ngay/thanh toán trước: Kế toán giao dịch nhận tiền mặt hoặc đăng nhập vào tài khoản internet banking hoặc tại các tỉnh để kiểm tra thông tin thanh toán cho đơn hàng, sau khi xác nhận đơn hàng đã được thanh toán, Kế toán giao dịch thực hiện khởi tạo và theo dõi Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển, sau đó thực hiện khai báo thông tin xuất kho và vận chuyển và giao hàng

- Nếu khách hàng mua thanh toán trước khi nhận hàng (COD): Kế toán giao dịch thực hiện khởi tạo và theo dõi Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, sau đó thực hiện khai báo thông tin xuất kho, vận chuyển và giao hàng cho khách hàng mua.

- Nếu khách hàng mua thanh toán sau khi giao hàng... ngày (Áp dụng với đấu thầu): Kế toán giao dịch thực hiện khởi tạo và theo dõi Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, sau đó chuyển thực hiện khai báo thông tin xuất kho, vận chuyển, giao hàng và theo dõi công nợ

(3) Trường hợp phát hành hóa đơn GTGT đã thanh toán cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ: Kế toán thanh toán thực hiện theo quy trình phát hành hóa đơn GTGT.

Quy định nội dung tạo Hóa đơn GTGT/ Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển:

- Mã đơn hàng: Kế toán giao dịch căn cứ vào Đơn hàng thực hiện khai báo mã đơn hàng và toàn bộ các thông tin của đơn hàng sẽ tự động hiển thị theo các nội dung sau: Mã định danh khách hàng mua;  Thông tin hàng hóa trên đơn hàng: Tên hàng hóa, hoạt chất và hàm lượng, nước sản xuất/cơ sở sản xuất, quy cách đóng gói, số lô, hạn sử dụng, đơn vị tính; Số hợp đồng (nếu có); Số lượng hàng hóa;  Đơn giá.

2. Hướng dẫn sử dụng quản lý Hoá đơn GTGT

Đây là tính năng trên ứng dụng Quản lý  giúp Admin theo dõi được các giao dịch Hóa đơn GTGT qua các thao tác: xem danh sách, xem chi tiết, in, hủy, tìm kiếm/lọc, sắp xếp. Cụ thể như sau:

(1) Xem danh sách: Trên menu tính năng, bạn chạm Hóa đơn (1); Hệ thống sẽ hiển thị danh sách Hóa đơn (2) gồm các thông tin: Phương thức thanh toán; Giá trị đơn hàng; Thời gian; Mã hóa đơn; Trạng thái; Tên khách hàng mua; Tên hàng hóa đầu tiên trên đơn và số lượng tương ứng.

(2) Xem chi tiết: Trên màn hình danh sách Hóa đơn, chạm vào hóa đơn hàng cần xem nội dung chi tiết (1) Hệ thống hiện thông tin chi tiết của hóa đơn (2) Với hóa đơn có sử dụng giao hàng, admin chạm vào Giao hàng (1) để xem thông tin chi tiết (2).

Nếu giao hàng qua Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma, admin chạm vào mã vận đơn (1) để chuyển đến trang Website:cevpharma.com.vn tra cứu hành trình vận đơn của hãng (2)

- Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ xem thông tin chi tiết hàng hóa trên hóa đơn, admin chạm vào dòng hàng hóa cần xem thông tin (1) -> màn hình chi tiết hàng hóa hiện ra (2) -> admin có thể chạm để tiếp tục xem thông tin chi tiết Thẻ kho (3) và Tồn kho (4) hiện tại của hàng hóa.

(3) Hủy hóa đơn:  Để hủy hóa đơn, trên chi tiết hóa đơn, bạn chạm   (1) -> chọn Hủy đơn (2) -> tiếp tục chạm Hủy đơn (3) nếu chắc chắn hủy hoặc Bỏ qua nếu chưa chắc chắn.

Với hóa đơn đã có phiếu thanh toán đi kèm, sau khi xác nhận Hủy đơn, hệ thống hiển thị thêm thông tin hủy phiếu thanh toán, bạn chọn Hủy phiếu (4) để xác nhận hủy hoặc Bỏ qua nếu vẫn muốn giữ lại phiếu thanh toán. 

Lưu ý: việc giữ lại phiếu thanh toán của hóa đơn đã hủy có thể làm sai lệch công nợ của khách hàng.

(4) In: Nếu admin thiết lập Sử dụng máy in trong Cài đặt ứng dụng, hệ thống hỗ trợ in hóa đơn và phiếu giao hàng. Để in hóa đơn, trên màn hình thông tin chi tiết, admin chạm vào biểu tượng   (1) -> chọn In (2)

- Nếu gian hàng chính hãng của NBH có thiết lập chế độ xem trước khi in thì hệ thống sẽ chuyển sang màn hình Xem trước. Admin chọn số liên cần in (3), sau đó chạm nút In (4).

- Trường hợp có nhiều mẫu in mà ứng dụng thiết lập cho phép chọn mẫu trước khi in, sau khi chọn In, hệ thống sẽ hiển thị pop-up chọn mẫu in, admin chạm vào Mẫu cần in ra (1) ->  chạm In (2) để chuyển sang màn hình xem trước mẫu in như trên.

- Với hóa đơn có sử dụng giao hàng, nếu admin cần in Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, sau khi chạm biểu tượng   (1) -> admin chọn In giao hàng (2) và thực hiện tương tự như In hóa đơn.

(5) Chia sẻ: Để chia sẻ hình ảnh hóa đơn qua các công cụ mạng xã hội, trên màn hình thông tin chi tiết, admin chạm vào biểu tượng   (1) -> chọn Chia sẻ (2) Hệ thống sẽ chuyển sang màn hình để xem trước hình ảnh hóa đơn. Admin chạm    (3) -> chọn các công cụ muốn sao chép, chia sẻ hình ảnh (4)

- Trường hợp có nhiều mẫu in, sau khi chọn Chia sẻ, hệ thống sẽ hiển thị pop-up chọn mẫu in, admin chạm vào Mẫu cần chia sẻ (1) -> chạm Chia sẻ (2) để chuyển sang màn hình xem trước như trên.

(6) Hủy Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ: Với các đơn giao hàng, khi xem thông tin giao hàng chi tiết trên hóa đơn, hệ thống hỗ trợ thao tác hủy Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. Admin chạm biểu tượng    (1) -> chọn Hủy Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (2) -> tiếp tục chạm Đồng ý (3) nếu chắc chắn hủy hoặc Bỏ qua nếu chưa chắc chắn.

(7) Tìm kiếm/lọc: Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm/lọc hóa đơn theo các điều kiện: Thời gian; Mã hóa đơn; Tên hoặc mã hàng; Serial/IMEI; Lô,hạn sử dụng; Tên, mã, SĐT khách hàng mua; Mã đặt hàng; Giao hàng; Mã vận đơn; Người tạo; Người bán; Ghi chú; Trạng thái phiếu; Trạng thái giao hàng; Đối tác giao hàng; Thời gian giao hàng; Phương thức thanh toán; Bảng giá; Loại thu khác.

- Lọc theo thời gian: Tìm kiếm theo Mã hóa đơn; Tên hoặc mã hàng; Serial/IMEI; Lô,hạn sử dụng; Tên, mã, SĐT khách hàng mua; Mã đặt hàng; Giao hàng; Mã Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ; Người tạo; Người bán; Ghi chú; Trạng thái phiếu; Trạng thái giao hàng; Đối tác giao hàng; Thời gian giao hàng; Phương thức thanh toán; Bảng giá; Loại thu khác.

(8) Sắp xếp: Để sắp xếp các Hóa đơn, admin chạm vào biểu tượng   (1); Tùy theo trình tự cần sắp xếp, admin chạm vào Mới nhất hoặc Cũ nhất (2)

(9) Tùy chọn hiển thị: Hệ thống hỗ trợ tùy chọn hiển thị/ ẩn các thông tin giao dịch bao gồm: Mã hóa đơn (1), Khách hàng mua (2), Hàng hóa (3); Để thiết lập hiển thị, admin chạm vào biểu tượng    (1) -> chạm vào thông tin cần hiển thị (màu xanh) hoặc cần ẩn (màu trắng) (2) -> chạm Xong (3)

(10) Tùy chọn: Hệ thống hỗ trợ tùy chọn hiển thị số tiền trên giao dịch theo 1 trong các lựa chọn Tổng tiền hàng, Giảm giá, Tổng đã giảm giá, Thu khác, Khách hàng mua cần trả, Khách hàng mua đã trả của hóa đơn, để chọn kiểu hiển thị, admin chạm vào biểu tượng   góc trên bên phải màn hình danh sách Hóa đơn (1) -> chọn thông tin cần hiển thị (2).

V. Tính năng tối ưu về mặt thời gian giúp khách hàng mua ra quyết định và thao tác thuận tiện

1. Hành trình ra quyết định mua hàng của KHM

Khác với B2C Marketing, B2B Marketing đòi hỏi NVKD bắt đầu từ dưới phễu trở lên (từ “Care” ngược lên “See”). Đến khi Cevpharma.com.vn xây dựng được lượng khách hàng mua nhất định, hướng tiếp cận sẽ quay trở lại từ “See” xuống “Care”. Đó là do sự phát triển của mô hình KHM B2B bắt đầu từ việc tiếp cận khách hàng mua tiềm năng dựa trên mối quan hệ sẵn có (nhân viên Sales, ban lãnh đạo…). Sau đó là phát triển tập khách hàng mua này thông qua việc bán thêm những sản phẩm, dịch vụ mới (cross/up sales, subscription, word of mouth…). Lúc quy mô khách hàng mua phát triển đến độ lớn nhất định, Cevpharma.com.vn mới bắt đầu mở rộng tệp khách hàng mua bằng cách thu hút khách hàng mua mới.

(1) Giai đoạn nhìn thấy (See)

Có thể nói, đối tượng mục tiêu ở giai đoạn “See” bao gồm tất cả KHM có tiềm năng trở thành khách hàng mua tương lai. Thông thường, đối tượng mục tiêu được chia thành 2 nhóm là nhóm chưa xác định và đã xác định được nhu cầu. Với nhóm chưa xác định được yêu cầu với sản phẩm, dịch vụ cụ thể, mối bận tâm của họ là làm sao tiếp cận được nhiều khách hàng mua hơn, tăng trưởng tốt hơn, tối ưu nguồn lực, đo lường hiệu quả kinh doanh… Còn nhóm đã xác định được nhu cầu sẽ quan tâm đến giải pháp đáp ứng nhu cầu ấy, sự khác biệt giữa các giải pháp, ưu/ nhược điểm, và cách triển khai.

Vậy để tiếp cận khách hàng mua ở giai đoạn này, thông điệp nên xoay quanh việc giới thiệu giải pháp, đồng thời nhấn mạnh hiệu quả đạt được thông qua quá trình hợp tác với Cevpharma.com.vn.

Theo quan sát, Search Engine là một trong những kênh tìm kiếm hàng đầu của khách hàng mua. Thế nên, đây cũng sẽ là kênh tiếp cận cần được ưu tiên ở giai đoạn See. Bên cạnh đó, NVKD có thể tham khảo phương án quảng cáo trên những nền tảng mạng xã hội phổ biến phù hợp với chiến lược B2B Marketing của doanh nghiệp như Facebook, YouTube, LinkedIn.

NVKD còn có thể tận dụng những đầu báo lớn để triển khai bài viết chuyên ngành có lồng ghép giải pháp, chuyên môn của Cevpharma.com.vn. Một kênh quan trọng khác đó là kênh sự kiện chuyên ngành. Việc tự tổ chức hoặc tham gia sự kiện với tư cách diễn giả, nhà tài trợ… là cách để Cevpharma.com.vn lồng ghép giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cũng như tương tác dễ dàng hơn với khách hàng mua tiềm năng. Sau cùng, kênh Influencer và đối tác (Partnership) cũng là một lựa chọn có thể giúp Cevpharma.com.vn tiếp cận lượng lớn khách hàng mua tiềm năng thông qua mạng lưới quan hệ của đối tác và những người có ảnh hưởng.

(2) Giai đoạn cân nhắc (Think)

Đối tượng mục tiêu ở giai đoạn này là những khách hàng mua đã biết đến Cevpharma.com.vn và đang cân nhắc giữa sản phẩm của Cevpharma.com.vn với những thương hiệu đối thủ. Thông tin mà khách hàng thường tìm hiểu là sản phẩm, dịch vụ, trình độ chuyên môn, đội ngũ và những khách hàng mua mà Cevpharma.com.vn từng hợp tác.

Vì thế, những nội dung có thể tiếp cận đối tượng ở giai đoạn cân nhắc là giới thiệu về Cevpharma.com.vn, sản phẩm, dịch vụ. Những nội dung này có thể được trình bày dưới dạng Credential hay Brochure. Theo đó, NVKD cần làm nổi bật lên những thông tin liên quan đến giá trị/ lợi ích nhận được, điểm khác biệt (USP) so với đối thủ. Danh sách khách hàng mua mà Cevpharma.com.vn từng hợp tác, đặc biệt là những khách hàng mua lớn là thông tin quan trọng để tạo độ tin cậy. Ngoài ra, khách hàng mua còn đánh giá trình độ chuyên môn của Cevpharma.com.vn dựa trên những nội dung liên quan đến cách triển khai giải pháp, nhận xét từ khách hàng mua trước, case-study thành công…

Khi khai thác thêm thông tin về Cevpharma.com.vn, khách hàng mua có xu hướng sử dụng các Owned Channel gồm Website, Fanpage. Trong đó, những mục mà khách hàng mua quan tâm có thể kể đến blog, bài viết, review… Ngoài ra, marketer có thể chạy chiến dịch Remarketing, tiếp tục tiếp cận những đối tượng có tương tác với Cevpharma.com.vn ở giai đoạn trước.

Thêm vào đó, tổ chức sự kiện cũng là lựa chọn lý tưởng khi việc tương tác trực tiếp giúp gia tăng độ tin tưởng cao hơn ở khách hàng. NVKD còn có thể triển khai Email Marketing để truyền tải thông tin về Cevpharma.com.vn, giải pháp hay gửi những thông báo quan trọng như chương trình ưu đãi/ khuyến mại… để kích thích khách hàng mua tìm hiểu thêm.

(3) Giai đoạn ra quyết định (Do)

Đến giai đoạn này, đối tượng mục tiêu là KHM có ý định lựa chọn sản phẩm, dịch vụ tương đối cao (tầm 80%). Nhiệm vụ của NVKD lúc này là thúc đẩy quá trình ra quyết định nhanh chóng hơn. Ở giai đoạn này, mối quan tâm lớn nhất đối với khách hàng đó là các vấn đề liên quan đến ngân sách, thời gian, và công sức bỏ ra khi ký kết hợp đồng, sử dụng dịch vụ. Cụ thể, họ quan tâm nhiều hơn tới chương trình ưu đãi, giảm giá, công nợ… họ cũng có thể quan tâm đến hình thức, quy trình đăng ký, thanh toán, và các hình thức được hỗ trợ cũng như nhân viên hỗ trợ… Giai đoạn ra quyết định này nếu kéo dài có thể dẫn đến “sự nguội lạnh”, thậm chí nhiều khách hàng mua rời đi dù tìm hiểu kỹ càng sản phẩm, dịch vụ của Cevpharma.com.vn.

Do đó để thúc đẩy quá trình ra quyết định mua hàng, thông điệp cần làm bật lên được ưu điểm giúp khách hàng mua tiết kiệm nguồn lực khi đồng hành cùng Cevpharma.com.vn. Chẳng hạn như nội dung cần nhấn mạnh khả năng tuỳ chỉnh/thiết kế gói sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu, phù hợp với ngân sách khách hàng mua; quy trình ký kết đơn giản; chương trình khuyến mãi/ưu đãi hấp dẫn; hay nhiều lợi ích đi kèm như gói hỗ trợ 24/7, nhân viên tư vấn…

Qua giai đoạn “Do”, khách hàng mua bắt đầu tương tác nhiều hơn với nhân viên bán hàng. Do đó, nhân viên bán hàng thường sẽ là kênh tiếp cận chính yếu. Tuy nhiên, NVKD có thể hỗ trợ lan toả thông tin thông qua Website, Email Marketing với nội dung chi tiết về những gói dịch vụ, sản phẩm, ưu đãi… được thiết kế riêng theo từng đối tượng khách hàng mua (segmentation) để nhắc nhớ và tăng tỷ lệ chuyển đổi. Hotline/ support center cũng là kênh quan trọng không kém ở giai đoạn này vì khách hàng mua luôn mong muốn sự hỗ trợ nhanh chóng nếu có thắc mắc, nhu cầu cụ thể nào đó.

(4) Giai đoạn quan tâm/ủng hộ (Care)

Khi trở thành khách hàng mua của Cevpharma.com.vn, họ dành nhiều sự quan tâm đến dịch vụ chăm sóc khách hàng mua, chính sách giảm giá/ chiết khấu cross-sell, up-sell, cùng một số chương trình khác như tri ân khách hàng mua, tích luỹ điểm thưởng… Vậy để có thể chăm sóc khách hàng mua tốt hơn, giữ chân họ đồng hành với Cevpharma.com.vn lâu dài, NVKD cần làm gì?

Một số kênh tương tác Cevpharma.com.vn B2B cần triển khai như là xây dựng danh sách theo dõi bản tin (newsletter) và đẩy mạnh kênh Email Marketing, hoặc là xây dựng đội nhóm chăm sóc khách hàng mua để có thể giao tiếp, hỗ trợ khách hàng mua nhanh chóng khi cần… NVKD cũng có thể thành lập hội nhóm khách hàng mua thân thiết, tổ chức sự kiện đặc biệt để có thể cung cấp những chính sách ưu tiên, ưu đãi mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng hơn cho họ.

Lúc này, nội dung mà khách hàng mua quan tâm thường là những chia sẻ về thị trường/ xu hướng mới; típ từ các chiến dịch thành công; chương trình ưu đãi/ tặng điểm thưởng khi giới thiệu khách hàng mua mới/ sử dụng thêm sản phẩm, dịch vụ; các dịp kết nối khách hàng mua với nhau, mở rộng mối quan hệ..

Trên thực tế, nhiều Cevpharma.com.vn có nguồn lực hạn chế nên khó mà triển khai nội dung ở tất cả các kênh cùng lúc. Khi đó, Cevpharma.com.vn có thể ưu tiên triển khai hoạt động lần lượt trên các kênh Owned Channel hoặc các kênh có chi phí thấp trước như Website, mạng xã hội, Email Marketing… Bên cạnh đó, kênh đối tác (Partnership) cũng là kênh có thể cân nhắc khi nguồn lực giới hạn vì hai bên có thể cùng chia sẻ nguồn lực, mạng lưới quan hệ với nhau…

VI. Tính năng thu thập thông tin sau trả hàng

1. Tính năng thu thập thông tin sau trả hàng (Returns process)

Mô tả: Chức năng này, cho phép Khách hàng mua có thể chủ động gửi yêu cầu Hủy/Hoàn trả Đơn hàng và kiểm soát tình trạng xử lý; Cho phép Người bán hàng quản lý, kiểm soát các yêu cầu Hủy/Hoàn trả đơn hàng được gửi từ Khách hàng mua hoặc chủ động tạo Yêu cầu Hủy/Hoàn trả đơn hàng; Cho phép Người bán hàng chủ động tạo phiếu vận chuyển để nhận hàng Hủy/Hoàn trả đã được phê duyệt;  Cho phép Admin khai báo yêu cầu Hủy/Hoàn trả đơn hàng đồng thời quản lý và phê duyệt yêu cầu Hủy/Hoàn trả đơn hàng do Khách hàng/Người bán hàng gửi.

2. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền

2.1 Chính sách hoàn trả

- Thời Gian Yêu Cầu Trả Hàng và Hoàn Tiền: Khách hàng mua có thể gửi yêu cầu trả hàng trong vòng 5 ngày kể từ lúc đơn hàng được giao hàng thành công; Đối với các sản phẩm đông lạnh (trừ trường hợp chưa nhận được hàng), khách hàng cần gửi yêu cầu trả trong vòng 24 giờ kể từ lúc đơn hàng được giao hàng thành công; Đối với các sản phẩm trả hàng liên quan đến chất lượng sản phẩm, thì thời hạn gửi yêu cầu trả trong vòng 30 ngày kể từ lúc đơn hàng được giao hàng thành công.

- Lý Do Trả Hàng và Hoàn Tiền: Khách hàng mua có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền trong các trường hợp sau: Hàng nhận được bị thiếu/sai/bể vỡ khác mô tả/đã qua sử dụng; Hàng được hoàn trả phải đảm bảo còn mới 100% chưa được sử dụng. còn nguyên nhãn mác, nguyên hộp có mã QR Website:cevpharma.com.vn , phụ kiện và quà tặng kèm theo (nếu có). Website:cevpharma.com.vn  không đổi hàng đã sử dụng hoặc bao bì sản phẩm đã bị rách, viết, xóa...

- Bằng chứng cần cung cấp: Khách hàng mua cần cung cấp hình ảnh hoặc video thể hiện rõ tình trạng sản phẩm nhận được; Website:cevpharma.com.vn có thể yêu cầu bổ sung bằng chứng nếu: Bằng chứng khách hàng mua cung cấp bị mờ, nhòe, không thể hiện được tính trạng sản phẩm nhận được.

- Tình trạng của hàng trả lại: Sau khi đã gửi yêu cầu Trả hàng/Hoàn tiền, nếu NVCSKH đồng ý cho KHM trả hàng, KHM cần gửi trả hàng về Website:cevpharma.com.vn  theo hướng dẫn của nhân viên chăm sóc khách hàng; Để hạn chế các rắc rối phát sinh liên quan đến trả hàng, KHM lưu ý: Đóng gói theo quy định về đóng gói hàng hóa của Website:cevpharma.com.vn  và Gửi trả toàn bộ sản phẩm (bao gồm tất cả phụ kiện đi kèm, quà tặng... nếu có). Sản phẩm gửi trả phải trong tình trạng như khi khách hàng mua nhận hàng.

-  Phí trả hàng: Phí chuyển phát sẽ được hoàn trả trong trường hợp hàng nhận được bị thiếu/sai/bể vỡ/khác mô tả/đã qua sử dụng; Trong trường hợp khách hàng mua trả hàng do đặt nhầm hoặc không muốn nhận, NVCSKH sẽ tính phí là 1% trên giá trị đơn hàng và cước phí vận chuyển và được trừ vào khi khách hàng mua nhận tiền hoàn lại.

2.2 Quy trình trả Hàng và hoàn tiền

Bước 1: Khách Hàng mua yêu cầu trả hàng trên tài khoản hoặc liên hệ Hotline 1900888988 để yêu cầu việc trả sản phẩm, NVCSKH sẽ hướng dẫn Khách Hàng mua cách đổi/trả sản phẩm (nếu quá trình đổi/trả sản phẩm của khách hàng mua hợp lệ).

Bước 2: Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma sẽ đến thu hồi sản phẩm và chuyển về kho hàng hóa ký gửi của Nhà bán hàng tại TTPP Vimedimex

Bước 3: TTPP Vimedimex nhận sản phẩm và kiểm tra sản phẩm.

Bước 4: Khách Hàng mua nhận tiền hoàn lại qua tài khoản

2.3 Một Số Quy Định Về Đóng Gói Hàng Hóa Khi Khách Hàng mua Gửi Trả Đơn Hàng

Đối với hàng hóa thông thường: Đặt đúng chiều sản phẩm, dán chặt nắp mở tránh tình trạng sản phẩm bị đổ hay rò rỉ ra ngoài thùng hàng; Nếu sản phẩm có dấu hiệu bị đổ bể hay rò rỉ, KHM nên sử dụng bao bì nhựa để bọc bên ngoài; Nếu sản phẩm có hình dáng đặc biệt cần phải đóng gói cẩn thận.

Lưu ý: Không dán băng keo trực tiếp lên hộp sản phẩm vì yêu cầu trả có thể sẽ bị từ chối nếu hộp sản phẩm bị hư hỏng; Liên hệ Hotline CEVPharma: 1900888988 khi có bất cứ khó khăn xảy ra trong quá trình vận chuyển và giao hàng.

3. Hướng dẫn sử dụng quản lý Trả hàng

Đây là tính năng trên ứng dụng Quản lý  giúp admin theo dõi được các giao dịch trả hàng qua các thao tác: xem danh sách, xem chi tiết, tìm kiếm/lọc, sắp xếp. Cụ thể như sau:

Xem danh sách Đơn trả hàng, Admin truy cập menu B2. Giao dịch bán hàng, di chuột tới 02. Giao dịch phát sinh và chọn Đơn trả hàng. Màn hình danh sách Đơn trả hàng có các thông tin chi tiết: Số đơn trả, Khách hàng mua, Diễn giải, Trạng thái, Hàng hoá kèm số lượng và giá trị trả lại.

Admin bấm vào Xem để mở chi tiết Đơn trả hàng.

Để tạo mới Đơn trả hàng, Admin bấm vào Tạo mới đơn trả hàng trên màn hình danh sách Đơn trả hàng.

Trên màn hình Đơn trả hàng, Admin thao tác tìm kiếm và chọn Khách hàng có nhu cầu trả lại hàng hoá, Lý do trả hàng, Ngày trả, . Sau khi chọn Khách hàng xong, người dùng tìm kiếm và chọn Sản phẩm trả lại và điền các thông tin cần nhập: Số lượng, Đơn giá. Admin kiểm tra lại các thông tin của Đơn trả hàng và bấm nút Save để lưu Hợp đồng mua hàng.

4. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại

4.1 Thời gian khiếu nại đơn hàng

 - Trong thời gian 12 ngày đối với trường hợp xử lý thu hồi hàng về, NVCSKH tiếp nhận khiếu nại về Đơn hàng trong thời gian 5 ngày kể từ khi Đơn hàng được cập nhật trạng thái đã giao hàng cho KHM thành công.

- Đối với các sản phẩm đông lạnh, khách hàng mua cần gửi yêu cầu khiếu nại trong vòng 24 giờ và đối với các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm thì thời hạn gửi yêu cầu là trong vòng 30 ngày kể từ khi Đơn hàng được cập nhật trạng thái đã giao hàng cho KHM thành công.

- Để gửi khiếu nại khách hàng mua vui lòng liên hệ bộ phận CSKH qua số Hotline: …….(8h - 20h) hoặc gửi phản hồi ngay trên chính Đơn hàng tại website:cevpharma.com.vn

- NVCSKH sẽ tiếp nhận yêu cầu trong thời gian 24 giờ và xử lý tối đa trong vòng 12 ngày làm việc.

4.2 Cách gửi phản hồi trên Đơn hàng

Bước 1: Vào complaint order và chọn Đơn hàng cần gửi phản hồi: Đơn hàng Thuốc; Đơn hàng Nguyên liệu làm thuốc; Đơn hàng Mỹ phẩm; Đơn hàng Thiết bị y tế; Đơn hàng Thiết bị làm đẹp; Đơn hàng Vật tư tiêu hao;  Đơn hàng Hàng tiêu dùng của mẹ và bé; Đơn hàng tổng hợp các sản phẩm.

Bước 2: Bấm vào nút, GỬI PHẢN HỒI

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin, chọn, LÝ DO PHẢN HỒI và GỬI YÊU CẦU

VII. Tính năng khách hàng thân thiết

1. Chương trình khách hàng mua thân thiết

Chương trình khách hàng mua thân thiết luôn hướng đến cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng mua, mang đến những giá trị cốt lõi tới từng thành viên. Khi trở thành khách hàng mua thân thiết, khách hàng mua sẽ nhận được những đặc quyền riêng dựa trên hạng thành viên của KHM. Điều này giúp KHM cảm nhận rằng họ là khách hàng mua được đối xử đặc biệt và quan trọng đối với cevpharma.com.vn.

Thông qua chương trình khách hàng mua thân thiết, KHM sẽ trở thành những vị khách đầu tiên trải nghiệm sản phẩm mới. Thành viên sẽ là người có thông tin về chương trình khuyến mãi sớm nhất, hay tận hưởng những ưu đãi cực hấp dẫn chỉ dành cho thành viên.

Công cụ đắc lực thúc đẩy doanh số: Chính nhờ sợi dây kết nối về cảm xúc, sự hài lòng từ khách hàng mua, mà chương trình khách hàng mua thân thiết có thể thúc đẩy tỷ lệ họ quay lại lên đến 54% (annexcloud.com). Khách hàng mua trung thành sẽ ở lại lâu hơn, tỷ lệ mua cao hơn khoảng 67% so với một khách hàng mua mới. Vì vậy, KHM mang lại một nguồn thu đáng kể cho cevpharma.com.vn thực hiện chính sách loyalty tốt và hiệu quả.

Chiến lược mới để quảng bá thương hiệu: Với chính sách loyalty, cevpharma.com.vn tăng thêm tập khách hàng mua bằng cách khuyến khích hội viên giới thiệu bạn bè, người thân biết đến và tham gia chương trình. Hội viên sẽ được nhận ưu đãi khi giới thiệu thành công thành viên mới. Từ đó, cevpharma.com.vn truyền tải giá trị thương hiệu của cevpharma.com.vn tới những người khác.

Bên cạnh đó, ưu đãi cho khách hàng mua khi KHM viết review sản phẩm, gửi feedbacks cũng là một cách hiệu quả để xây dựng lòng tin với các khách hàng mua khác. Cevpharma.com.vn cũng có thể khuyến khích khách hàng mua chia sẻ cảm nhận vào thời điểm và sản phẩm KHM thấy hài lòng nhất, vui vẻ nhất khi gắn bó với chương trình loyalty.

Tóm lại, một chương trình khách hàng mua thân thiết đem lại cho cevpharma.com.vn lợi ích theo nhiều cách khác nhau. Tùy thuộc vào mục tiêu xây dựng của chương trình mà cevpharma.com.vn đưa ra các chính sách chăm sóc khách hàng mua khác biệt. Chương trình loyalty giúp cevpharma.com.vn đảm bảo rằng khách hàng mua của mình luôn được trân trọng và chăm sóc tận tâm, là chiến lược giữ chân khách hàng mua, gắn bó với cevpharma.com.vn và mở rộng tập khách hàng mua.

2. Chiến lược xây dựng chương trình khách hàng thân thiết

(1) Tích lũy điểm, giảm giá, tăng các coupon/voucher

Đây có lẽ là ý tưởng phổ biến, đơn giản nhất nhưng hiệu quả lớn nhất đối với phân phối sản phẩm trong việc xây dựng quan hệ khách hàng mua sau dịch vụ. Khách hàng mua nhận được điểm thưởng sau khi mua hàng hoặc nhận voucher giảm giá cho các lần mua tiếp theo. Đồng thời, khách hàng mua có thể theo dõi điểm thưởng của mình qua thẻ, tài khoản online hoặc ứng dụng trên điện thoại. Chính bởi trải nghiệm xuyên suốt này mà chiến lược tích lũy điểm rất phổ biến tại cevpharma.com.vn.

Ưu điểm: Đơn giản, dễ triển khai; Dễ dàng thu hút nhiều khách hàng mua tham gia; Rủi ro thấp

Nhược điểm: Không tạo được nhiều sự khác biệt so với nhiều nhãn hàng trên thị trường; Chỉ tạo được mối gắn kết ngắn hạn với khách hàng mua; Nếu lạm dụng hình thức giảm giá/tặng coupon, voucher nhiều lần thì sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh thương hiệu; Khách hàng mua sẽ tạo thói quen chỉ mua hàng khi giảm giá

(2) Chương trình mua sắm hoàn tiền: Chương trình mua sắm hoàn tiền (hay còn gọi là cashback) là hình thức hoàn lại một phần tiền nhất định cho khách hàng mua khi họ mua sắm và thanh toán sản phẩm. Mặc dù rất phổ biến trên thế giới, thế nhưng chương trình này mới chỉ xuất hiện và rộ lên tại Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Vậy tại sao khách hàng lại nhận được tiền sau khi mua sắm? Đó là NBH/ cevpharma.com.vn thường cung cấp khoản tiền hoa hồng cho những quảng cáo được chiết khấu cho các ứng dụng này. Chính vì vậy, mỗi khi có KHM mua 1 sản phẩm, ứng dụng sẽ nhận được khoản tiền. Sau đó, ứng dụng sẽ chuyển một phần tiền hoa hồng đó cho khách hàng mua. Hiện nay, cashback đang có những hình thức sau:

- Hoàn tiền qua thẻ tín dụng: cevpharma.com.vn kết nối với MB Bank để hoàn tiền cho khách hàng mua khi thanh toán sản phẩm bằng thẻ. Ngoài ra, MB Bank hiện nay cũng sẽ phát hành thẻ tín dụng hoàn tiền cho khách hàng mua khi mua sắm.

- Hoàn tiền qua ví điện tử: Đây là các loại ví mà khách hàng mua có thể sử dụng để thanh toán khi mua sản phẩm có hỗ trợ ví. Để khuyến khích KHM sử dụng ví, các ứng dụng ví điện tử nội bật MB Bank luôn có những chương trình ưu đãi hoàn tiền rất hấp dẫn khi khách hàng mua hàng trên cevpharma.com.vn hay thanh toán các khoản tiền khác …

Ưu điểm: Tương tự với hình thức chương trình tích điểm; Cách thức tham gia đơn giản, dễ hiểu; Tăng khả năng mua lại nhiều lần của khách hàng mua; Dễ dàng thu thập được thông tin về khách hàng mua.

Nhược điểm: Thời gian nhận được ưu đãi sẽ lâu hơn so với chương trình điểm thưởng; Không hấp dẫn đối với những khách hàng mua không thường xuyên mua sắm; Không tạo được nhiều sự khác biệt so với nhiều nhãn hàng trên thị trường

(3) Chương trình Phân cấp khách hàng (Tiered Loyalty)

Với chương trình này, cevpharma.com.vn sẽ đưa ra quy chế riêng cho từng cấp bậc thành viên. Trong đó, mỗi thứ hạng sẽ bao gồm ưu đãi, tính năng, quà tặng hết sức đặc biệt. Vì vậy mà khách hàng mua phải thực hiện các “nhiệm vụ” để đạt được những cấp bậc đó.

Ưu điểm: Tạo sự gắn kết lâu dài với khách hàng mua; Khiến khách hàng mua cảm thấy mình quan trọng: Khi bản thân thuộc thứ hạng cao hơn và được sở hữu quà tặng đặc biệt chỉ cấp bậc ấy có, thì KHM sẽ cảm thấy mình có “địa vị” và quan trọng; Hình thức chương trình thú vị, tạo sự khác biệt so với nhiều nhãn hàng

Nhược điểm: Cần có đội ngũ kỹ thuật trình độ cao để xây dựng và quản lý chương trình hiệu quả; Không tạo nhiều sự hứng thú cho khách hàng mua ở thứ bậc thấp hơn – những KHM mà không thường xuyên mua sắm; Cần xây dựng chương trình sao cho đơn giản và dễ hiểu nhất, bởi sẽ có khách hàng mua cảm thấy nản khi bắt đầu từ thứ hạng thấp

3. Chương trình khách hàng thân thiết

(1) Nghiên cứu khách hàng hiện tại của Cevpharma.com.vn

- Khách hàng mua này mua bao nhiêu trong một năm?

- Họ mua loại sản phẩm nào và mức độ mua hàng thường xuyên như thế nào?

- Họ là khách hàng mua bao lâu rồi?

- Cevpharma.com.vn có thể bán cho họ những sản phẩm khác không?

- Họ có sử dụng các nhà cung cấp khác không, và nếu có, họ là ai?

- Cevpharma.com.vn kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ việc mua hàng của họ?

- Làm thế nào để họ thanh toán nhanh chóng?

- Mức độ hài lòng của họ với Cevpharma.com.vn?

- Làm thế nào Cevpharma.com.vn có thể cải thiện mối quan hệ kinh doanh của mình?

(2) Chuẩn bị chương trình khách hàng thân thiết của Cevpharma.com.vn

Trước khi triển khai chương trình khách hàng thân thiết, NVCSKH cần đánh giá mức độ hài lòng hiện tại của khách hàng mua thông qua các phương pháp như khảo sát, phỏng vấn và theo dõi nhận xét của khách hàng mua.

Sau đó, xác định những nhân viên giỏi giao dịch với khách hàng mua và những người sẽ sẵn sàng tham gia chương trình. Theo phân tích của NVCSKH, NVCSKH sẽ cần nhắm mục tiêu đến những khách hàng mua thường xuyên mua hàng của Cevpharma.com.vn nhưng có thể trở nên sinh lời nhiều hơn. Nếu chu kỳ mua hàng dài (hơn ba năm), loại chương trình này thường không được khuyến khích.

 (3) Tối ưu quy trình và chính sách (B2B)

Làm thế nào để NVCSKH biết rõ thông tin từng khách hàng mua như: Lịch sử đặt hàng, tồn kho, các hạn mức, công nợ,…? Khách hàng mua cũng cần nắm rõ về chính sánh mua bán, đổi trả, bảo hành?

Do vậy, việc đặt mục tiêu của Cevpharma.com.vn cho chương trình và kế hoạch bán hàng cần được tối ưu ngay từ Cevpharma.com.vn cho đến người bán hàng. NVKD hiểu khách hàng mua, còn khách hàng mua thấy được sự chuyên nghiệp, chính là giá trị xây dựng lòng trung thành.

Giải pháp giúp tối ưu quy trình bán hàng tại mỗi gian hàng chính hãng và nắm rõ thông tin từng khách hàng mua. Giúp tăng năng suất bán hàng và còn hỗ trợ hiện thị đầy đủ thông tin về lịch sử đặt hàng của khách hàng mua để đề xuất đơn hàng và giới thiệu các chương trình cho khách hàng mua thân thiết của Cevpharma.com.vn, giúp việc chăm sóc khách hàng tốt hơn. Ngoài ra việc tích hợp các chương trình khuyến mãi được gói gọn trên thiết bị di động và thể hiện đầy đủ các mặt hàng, các bước bán hàng mà Cevpharma.com.vn đã đặt ra, để tối ưu thời gian và giảm sai xót đối với nhân viên bán hàng.

(4) Xây dựng ngân sách: Xây dựng ngân sách để quản lý việc giữ chân khách hàng mua và một ngân sách riêng để phát triển khách hàng mua mới. Để làm như vậy, hãy tham khảo mức trung bình trong ngành của Cevpharma.com.vn, nếu bạn đang tìm kiếm mức tăng trưởng trên trung bình, hãy tăng ngân sách của Cevpharma.com.vn cho phù hợp.

(5) Quyết định khách hàng mua để nhắm mục tiêu

Dựa trên nghiên cứu được mô tả ở trên, hãy phân loại khách hàng mua của Cevpharma.com.vn (ví dụ: A, B, C) theo các tiêu chí đánh giá phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của NVKD: Khối lượng mua hàng; Khả năng mua nhiều sản phẩm và dịch vụ hơn; Tốc độ thanh toán; Lợi nhuận của khách hàng mua; Mức độ trung thành theo thời gian

(6) Chọn các chiến thuật sẽ khuyến khích lòng trung thành của khách hàng mua

Áp dụng các chiến thuật sẽ khuyến khích lòng trung thành của khách hàng mua. Chọn các chiến thuật nâng cao lòng trung thành liên quan đến việc mua hàng của khách hàng mua mà còn liên quan đến chất lượng của mối quan hệ kinh doanh của bạn. Dưới đây là một số ví dụ:

- Các chuyến thăm hàng tháng từ một đại diện bán hàng.

- Chuyến thăm hàng năm và ăn trưa kinh doanh với phó giám đốc kinh doanh.

- Lời mời cá nhân đến một cuộc hội thảo và bữa tối do tổng thống đưa ra.

- Dịch vụ cao cấp — đảm bảo 24/7.

- Đường dây điện thoại khẩn cấp và truy cập trang web an toàn.

- Giảm giá thêm khi đạt đến các mốc mua hàng

- Tài trợ cho một sự kiện hàng năm.

VIII. Tính năng quản lý và phân phối điểm thưởng và phiếu giảm giá (Reward points & coupons)

Thưởng điểm và dùng điểm áp dụng giảm giá để mua hàng. Dễ dàng cài đặt tỉ giá và số điểm nhận được. Điểm có thể được thưởng bằng cách tạo tài khoản, viết đánh giá sản phẩm, quay vòng quay may mắn hoặc sự kiện mua đơn hàng tối thiểu để nhận điểm…

1. Tính năng

- Mua hàng nhận điểm.

- Quay thưởng nhận điểm.

- Mua hàng nhận lượt quay nhận điểm.

- Tạo event mua hàng nhận thêm điểm cho đơn hàng tối thiểu.

- Đăng ký tài khoản được nhận điểm.

- Đánh giá sản phẩm được nhận điểm.

- Dùng điểm để giảm giá sản phẩm.

- Dùng điểm để tạo mã giảm giá.

- Thành viên có thể xem lịch sử nhận và sử dụng điểm.

- Thành viên có thể xem xếp hạng của mình trên cevpharma.com.vn

- Thành viên có thể xem số điểm của mình.

- Thông báo điểm nhận được trong chi tiết sản phẩm.

- Admin tặng hoặc trừ điểm cho user.(Có thể tuỳ chỉnh note riêng cho mỗi hành động thay đổi điểm của thành viên).

- Admin tặng số lượt quay cho thành viên.

- Admin quản lý được thành viên dễ dàng, sắp xếp họ theo thứ tự điểm hoặc số lượt quay thưởng từ cao đến thấp hoặc thấp tới cao.

(1) Admin quản lý điểm thành viên

Có thể nói hình thức mua hàng tích điểm là một trong những tính năng sẽ mang đến cho khách hàng mua 1 trải nghiệm tuyệt vời trên cevpharma.com.vn; Giúp kích thích mua hàng và tích luỹ điểm.

Ở phần admin quản lý điểm của thành viên: Admin có thể cập nhật điểm(tuỳ chỉnh được note cho thành viên ), hoặc lượt quay cho thành viên; Sắp xếp thành viên theo thứ tự điểm từ cao đến thấp, hoặc thấp tới cao; Sắp xếp thành viên theo thứ tự lượt quay may mắn từ cao đến thấp, hoặc thấp tới cao.

(2) Mua hàng nhận điểm: Khi khách hàng mua xem sản phẩm, cevpharma.com.vn sẽ thông báo KHM nhận được bao nhiêu điểm khi đơn hàng hoàn tất. Đồng nghĩa khi đơn hàng hoàn tất KHM sẽ nhận ngay số điểm đó, khi đơn hàng hoàn tiền, hoặc huỷ bỏ hệ thống sẽ trừ đi số điểm nhận được của đơn hàng đó. Ngoài ra còn nhiều hình thức để nhận được điểm thưởng khác như:  tạo tài khoản mới, đánh giá sản phẩm…

(3) Điểm thưởng từ vòng quay: Đây là tính năng quay thưởng để tích điểm, kéo dài thời gian khách hàng mua ở lại trên cevpharma.com.vn. Mỗi đơn hàng hoàn tất (có thể set giá tối thiểu) sẽ nhận được 1 lượt quay; Vòng quay sẽ ngẫu nhiên theo số điểm thấp nhất và cao nhất được admin cài đặt trước đó.

(4) Điểm thưởng từ sự kiện mua đơn hàng tối thiểu: Việc tạo ra các sự kiện mua hàng tối thiểu nhận điểm như này, sẽ thúc đẩy giá trị đơn hàng của KHM cao hơn. Thật tuyệt nếu KHM biết tận dụng tính năng này một cách hợp lý. Sau khi cài đặt chạy sự kiện, giao diện tài khoản của khách hàng mua sẽ thấy tab sự kiện này, gồm chi tiết sự kiện và banner mô tả sự kiện.

(5) Dùng điểm để mua sản phẩm: Khách hàng mua có thể dùng điểm để mua sản phẩm. Admin có thể cài đặt số tiền tối thiểu để có thể áp dụng đổi điểm.

(6) Dùng điểm tạo mã giảm giá (coupon code): Khách hàng mua có thể dùng số điểm của họ để đổi thành mã giảm giá. Admin có thể cài đặt điểm tối thiểu để được đổi mã.
(7) Xem lịch sử điểm nhận được và điểm đã sử dụng: KHM có thể xem lại lịch sử điểm đã nhận và đã sử dụng của mình.

IX. Quản lý các hoạt động của KHM thay đổi hoặc cập nhật thông tin (Backend activity tracker)

1. Mục đích thu thập thông tin

CEVPharma có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu của KHM cho các mục đích bao gồm nhưng không giới hạn sau đây:

- Để xem xét và/hoặc xử lý Đơn đăng ký/giao dịch của KHM trên  CEVPharma hoặc giao dịch hay thư từ của KHM với các bên thứ ba qua Các Dịch Vụ;

- Để quản lý việc KHM sử dụng và/hoặc truy cập Các Dịch Vụ trên Nền tảng Oracle Netsuites, trên CEVPharma (bao gồm các sở thích của KHM

- Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc các yêu cầu của KHM đối với các sản phẩm, dịch vụ nhất định và thông báo cho KHM về các vấn đề dịch vụ, các hoạt động tài khoản bất thường;

- Để phục vụ mục đích nhận dạng, xác minh, đánh giá pháp lý hoặc để nhận biết KHM cho mục đích bảo vệ sự an toàn và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của KHM;

- Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm ERP Oracle Netsuitie; Desktop website; Mobile website, Mobile App; Oracle Netsuitie TMS, CDP  và/hoặc các bản cập nhật khác. Bản cập nhật phần mềm có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Các Dịch Vụ trên các Nền tảng trên CEVPharma hoạt động suôn sẻ;

- Để giải quyết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ KHM thực hiện các chỉ thị của KHM, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) KHM hoặc thay mặt KHM - Để liên hệ với KHM qua điện thoại, tin nhắn văn bản, email và/hoặc các cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của KHM trên CEVPharma hoặc việc KHM sử dụng Các Dịch Vụ trên CEVPharma. Chẳng hạn như ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho KHM liên quan đến Các Dịch Vụ trên cevpharma.com.vn, KHM xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế trên CEVPharma có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho KHM, có thể gồm có tiết lộ thông tin cá nhân nhất định về KHM để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;

- Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ). Phân tích cách thức KHM sử dụng Các Dịch Vụ trên CEVPharma, để giới thiệu hay cải thiện các sản phẩm và/hoặc dịch vụ theo sự quan tâm của KHM;

- Để cho phép kiểm tra và khảo sát để xác thực quy mô và thành phần của đối tượng mục tiêu trên CEVPharma, và hiểu được trải nghiệm của KHM với Các Dịch Vụ trên CEVPharma.

- Vì mục đích tiếp thị và quảng cáo, trong trường hợp này, để gửi cho KHM qua các phương tiện và phương thức liên lạc khác nhau các thông tin và tài liệu tiếp thị, quảng bá liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ (bao gồm, nhưng không giới hạn các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của các bên thứ ba trên cevpharma.com.vn có thể hợp tác hoặc liên kết) trên CEVPharma (và/hoặc các bên liên kết hoặc công ty có liên quan của nó) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc dịch vụ đó tồn tại vào lúc này hoặc được tạo ra trong tương lai. KHM có thể hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị tại bất cứ thời điểm nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các tài liệu tiếp thị điện tử;

- Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi CEVPharma có yêu cầu, thực sự tin tưởng rằng, việc tiết lộ thông tin là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin theo yêu cầu của bất kỳ Luật ràng buộc nào đối với CEVPharma (bao gồm, nếu có, việc hiển thị tên, chi tiết liên hệ và chi tiết công ty của KHM);

- Để kiểm tra các Dịch vụ hoặc lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy định;

- Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận thực tế hoặc bị nghi ngờ nào đối với Điều khoản dịch vụ trên CEVPharma, các hành vi gian lận, phi pháp, hay sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc Người Sử Dụng sử dụng hay phát sinh từ quan hệ của KHM trên Các Dịch Vụ trên CEVPharma hay không;

- Để đáp ứng bất cứ các mối đe dọa hoặc yêu cầu thực tế được khẳng định chống lại CEVPharma hoặc các yêu cầu khác liên quan đến các Nội dung vi phạm quy định của các bên thứ ba;

- Để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của KHM;

- Bất kỳ mục đích nào trên CEVPharma thông báo cho admin tại thời điểm cần sự cho phép của KHM.

KHM xác nhận, cho phép và đồng ý rằng CEVPharma có thể truy cập, lưu trữ và tiết lộ thông tin Tài khoản và Nội dung của KHM nếu luật pháp yêu cầu làm như vậy hoặc theo lệnh của Tòa án hoặc của bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào có thẩm quyền trên CEVPharma hoặc với lý do chính đáng trên cevpharma.com.vn tin rằng việc truy cập, lưu giữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết và chính đáng để: (1) tuân thủ quy trình pháp lý; (2) tuân thủ yêu cầu từ bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào có thẩm quyền trên CEVPharma (3) thực thi Điều khoản Dịch vụ trên CEVPharma hoặc Chính sách Bảo mật này; (4) phản hồi bất kỳ khiếu nại nào dù cho là nguy cơ hoặc đang xảy ra trên thực tế để chống lại trên CEVPharma hoặc khiếu nại khác rằng bất kỳ Nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba; (5) đáp ứng các yêu cầu của KHM về dịch vụ khách hàng; hoặc (6) bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn KHM trên CEVPharma, KHM và / hoặc công chúng.

Vì Các Mục Đích mà CEVPharma sẽ/có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của KHM phụ thuộc vào hoàn cảnh hiện có, mục đích đó có thể không xuất hiện bên trên. Tuy nhiên, CEVPharma sẽ thông báo cho KHM biết mục đích khác đó tại thời điểm cần sự cho phép của KHM, trừ trường hợp việc xử lý dữ liệu áp dụng mà không có sự đồng ý của KHM là được phép theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin KHM hoặc theo quy định pháp luật.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Dữ liệu mà CEVPharma có thể thu thập bao gồm:

           - Tên công ty; Địa chỉ email; Ngày thành lập; Số điện thoại; hành vi mua hàng (Không bắt buộc) ;

 - Địa chỉ thanh toán và/hoặc giao nhận hàng hoá;

           - Tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán;

           - Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Các Dịch vụ hoặc nền tảng ERP Oracle Netsuitie; Desktop website; Mobile website, Mobile App; Oracle Netsuitie TMS, CDP trên CEVPharma;

           - Thông tin về mạng di động và tài khoản mà KHM có tương tác;

 - Hình ảnh hoặc âm thanh hoặc video;

          - Thông tin về công ty được cấp bởi chính phủ hoặc các thông tin khác phục vụ cho các mục đích xác minh thông tin, bảo mật hoặc phòng chống gian lận trên CEVPharma;

           - Dữ liệu truyền thông hoặc liên lạc, ví dụ như các tùy chọn nhận thông tin quảng cáo từ CEVPharma hoặc các bên thứ ba của KHM tùy chọn phương tiện liên lạc và lịch sử thông tin liên lạc với CEVPharma, các nhà cung cấp dịch vụ trên CEVPharma, và các bên thứ ba khác;

           - Thông tin sử dụng và giao dịch, bao gồm chi tiết về lịch sử tìm kiếm, giao dịch, quảng cáo và nội dung hiển thị mà tương tác với Nền Tảng, cũng như các sản phẩm và dịch vụ có liên quan của KHM;

            - Dữ liệu về địa điểm;

            - Bất kỳ thông tin nào khác về KHM khi KHM đăng nhập để sử dụng Dữ liệu tổng hợp về nội dung KHM.

KHM đồng ý không cung cấp trên CEVPharma bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu nhầm và KHM đồng ý sẽ thông báo trên CEVPharma về bất cứ thông tin nào không chính xác hoặc khi có sự thay đổi thông tin. CEVPharma bảo lưu quyền theo quyết định riêng trên CEVPharma được yêu cầu các tài liệu cần thiết khác để xác minh thông tin được KHM cung cấp.

Trường hợp, KHM đăng nhập để trở thành KHM các Dịch vụ trên các Nền tảng của CEVPharma sử dụng tài khoản mạng xã hội của KHM (“Tài khoản Mạng Xã hội”), liên kết tài khoản của KHM với Tài khoản Mạng Xã hội của KHM hoặc sử dụng bất cứ tính năng mạng xã hội nào, CEVPharma có quyền truy cập hoặc khai thác thông tin về KHM theo các chính sách của các nhà cung cập dịch vụ này và trên CEVPharma sẽ quản lý và sử dụng các dữ liệu của KHM theo các quy định tại mọi thời điểm.

Trường hợp, KHM không muốn CEVPharma thu thập thông tin/dữ liệu nói trên, KHM có thể chọn gửi thông báo bằng văn bản hoặc email đến Nhân Viên chăm sóc khách hàng trên CEVPharma.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

CEVPharma sẽ hủy hoặc xóa thông tin nhận dạng ra khỏi dữ liệu của KHM khi chúng có lý do hợp lý để xác định rằng (1) việc lưu giữ dữ liệu đó không còn phục vụ mục đích thu thập dữ liệu đó nữa; (2) việc lưu giữ không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích hợp pháp hay mục đích kinh doanh nào; (3) không còn các lợi ích hợp pháp nào khác để tiếp tục lưu giữ các dữ liệu của KHM này và (4) KHM yêu cầu ngừng sử dụng thông tin cho các hoạt động quảng cáo và tiếp thị có liên quan.

Trường hợp, KHM ngưng sử dụng nền tảng phần mềm ERP Oracle Netsuitie; Desktop website; Mobile website, Mobile App; Oracle Netsuitie TMS, CDP trên CEVPharma, hoặc quyền được sử dụng Nền tảng và/hoặc Các Dịch Vụ bị chấm dứt hoặc hủy bỏ, CEVPharma có thể tiếp tục lưu, sử dụng và hoặc tiết lộ dữ liệu của KHM tuân theo Chính sách bào mật này và các nghĩa vụ trên CEVPharma theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin. Tùy thuộc vào quy định của pháp luật, CEVPharma có thể tiêu hủy dữ liệu của KHM một cách an toàn mà không cần thông báo trước cho KHM.

4. KHM có thể được tiếp cận với thông tin

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, CEVPharma sẽ/có thể cần phải sử dụng, xử lý, tiết lộ và hoặc chuyên giao dữ liệu cá nhân của KHM cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan trên CEVPharma, và/hoặc các bên thứ ba khác có thể ở Việt Nam hoặc bên ngoài Việt Nam, vì một hay nhiều Mục Đích nói trên, và việc tiết lộ này sẽ được thực hiện theo đúng trình tự và quy định của pháp luật hiện hành. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác như thế sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của KHM hoặc thay mặt CEVPharma hoặc khác, vì một hoặc nhiều Mục Đích nói trên. Bằng việc ký kết Thỏa Thuận Không Tiết Lộ (Non-Disclosure Agreement), CEVPharma cam kết với Bên Thứ Ba để đảm bảo dữ liệu cá nhân của KHM được giữ an toàn, khỏi bị truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trái phép hoặc các rủi ro tương tự và chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của KHM miễn là dữ liệu cá nhân của KHM vẫn còn cần thiết cho những việc nêu trên Mục đich Các bên thứ ba như thế bao gồm:

- Công ty hợp tác và công ty liên quan trên CEVPharma;

- Nhà bán hàng hoặc KHM đã thực hiện giao dịch hoặc tương tác trên Nền tảng Oracle Netsuite hoặc liên quan đến việc KHM sử dụng Dịch vụ cho các Mục đích đã nêu ở trên;

- Những KHM khác của Nền tảng Oracle Netsuite trên CEVPharma cho một hoặc nhiều các Mục đích đã nêu ở trên;

Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà CEVPharma thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh trên CEVPharma. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho trên CEVPharma chẳng hạn như Viettel Post, đối tác quảng cáo và truyền thông, công ty công nghệ thông tin, các tổ chức hoạt động thương mại điện từ, và trung tâm dữ liệu;

- Các cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền trên CEVPharma hoặc nếu được cho phép;

- KHM hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản trên CEVPharma, cho dù là vấn đề đang diễn ra hay đang trong thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu trên CEVPharma lưu giữ về KHM trên CEVPharma nằm trong các tài sản được chuyển nhượng; hoặc cho một bên đổi tác trong một giao dịch tài sản kinh doanh trên CEVPharma hoặc bất kỳ công ty hợp tác hay công ty liên quan nào của nó có tham gia giao dịch; và

- Bên thứ ba được CEVPharma chia sė thông tin vì một trong các Mục Đích và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý dữ liệu của NBH/KHM vì một hoặc nhiều Mục Đích.

- Để tránh nghi ngờ, trong trường hợp các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin hoặc các điều luật hiện hành khác cho phép một tổ chúc chẳng hạn như CEVPharma thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu của KHM mà không cần sự đồng ý của KHM, sự cho phép như thể của pháp luật sẽ tiếp tục áp dụng. Phù hợp với các quy định nêu trên và theo các quy định của pháp luật hiện hành, CEVPharma có thể sử dụng dữ liệu của KHM cho các cơ sở pháp lý đã được công nhận, bao gồm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của CEVPharma, để thực hiện hợp đồng trên CEVPharma với KHM, để đạt được lợi ích hợp pháp và lý do trên CEVPharma để sử dụng dữ liệu đó cao hơn bất kỳ phương hại nào đến quyền bảo vệ dữ liệu của KHM hoặc khi cần thiết liên quan với một yêu cầu pháp lý.

- Các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập trái phép dữ liệu KHM được gửi đến hoặc có trên CEVPharma, các công nghệ có thể hoạt động không chính xác hoặc không hoạt động như dự kiến, hoặc có người có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng sai trái thông tin mà không phải lỗi trên CEVPharma. Tuy nhiên CEVPharma sẽ triển khai các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ dữ liệu của KHM theo quy định của các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin; tuy nhiên, không thể đảm bảo sự bảo mật tuyệt đối chẳng hạn như trường hợp tiết lộ trái phép phát sinh từ hoạt động tin tặc vì ý đồ xấu hoặc hành vị tấn công tinh vi bởi kẻ xấu mà không phải lỗi trên CEVPharma.

Như được quy định trong Điều khoản dịch vụ trên CEVPharma, KHM (bao gồm người chịu trách nhiệm chuyên môn, trưởng nhà thuốc hoặc bất cứ bên nào khác hành động cho KHM đó hoặc thay mặt KHM đó) sở hữu dữ liệu của KHM khác thông qua việc sử dụng Dịch vụ ("Bên nhận dữ liệu") tại đây đồng ý rằng, KHM sẽ (1) tuân thủ với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu liên quan đển các dữ liệu này, bao gồm bất cứ hoạt động thu thập, xử lý, lưu giữ và chuyến giao các dữ liệu này: (2) không được cho phép sử dụng các dữ liệu của KHM trừ khi có lý do chính đáng cần thiết để phản hồi các yêu cầu của KHM và để thực hiện việc trả lời, xử lý, giải quyết hoặc hoàn thành các giao dịch mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của KHM và CEVPharma; (3) phải ngưng việc liên lạc với KHM các thông tin này bên ngoài nến tảng Oracle Netsuits trên CEVPharma; (4) không dược cho phép tiết lộ các dữ liệu của KHM này đến bất cứ bên thứ ba không được phép nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của KHM và CEVPharma; (5) cho phép CEVPharma hoặc KHM mà dữ liệu của Bên nhận được thu thập (“Bên tiết lộ”) được xóa dữ liệu đã bị thu thập khỏi cơ sở dữ liệu của Bên nhận dữ liệu và (6) thông báo cho Bộ phận chăm sóc khách hàng trên CEVPharma tại tầng 1, tòa nhà CT3, Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm trong trường hợp có khả năng vi phạm dữ liệu hoặc mất dữ liệu khác của KHM này.

5. Địa chi của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để KHM có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến mình:

- Nếu KHM có bất kỳ thắc mắc hoặc khiếu nại nào về các phương pháp bảo vệ quyển riêng tư trên CEVPharma, vui lòng liên hệ với CEVPharma qua Email: CEVPharma.vn; hoặc tại tầng 1, tòa nhà CT3, Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm. Trụ sở của Công ty TNHH Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex

6. Phương thức và công cụ để KHM tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:

- Rút Lại Sự Đồng Ý: KHM có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và hoặc tiết lộ và/hoặc yêu cầu xóa dữ liệu của KHM mà CEVPharma đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi văn bản hoặc email cho bộ phận hỗ trợ trên CEVPharma tại địa chỉ: tầng 1, tòa nhà CT3, Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm hoặc qua Email: CEVPharma.vn;  CEVPharma sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách Bảo Mật cũng như quy định pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, việc rút lại sự cho phép của KHM đồng nghĩa với việc sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch vụ trên Nền tảng Oracle Netsuits trên CEVPharma đến KHM và  CEVPharma có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại giữa KHM và/ hoặc hợp đồng mà KHM có với trên CEVPharma.

- Yêu Cầu Truy Cập đến hoặc Sửa Dữ Liệu Cá Nhân: Nếu KHM đã đăng ký một tài khoản với trên CEVPharma, KHM có thể truy cập và/hoặc sửa dữ liệu của KHM mà trên CEVPharma đang lưu giữ hoặc kiểm soát thông qua trang Thiết Lập Tài Khoản. Nếu KHM chưa đăng ký tài khoản trên CEVPharma, KHM có thể yêu cầu truy cập và/hoặc sửa dữ liệu của KHM mà trên CEVPharma đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho trên CEVPharma qua Email: info@cevpharma.com.vn của NVCSKHM trên CEVPharma sẽ cần có đủ thông tin từ KHM để xác định danh tính cũng như bản chất yêu cầu của KHM để có thể giải quyết yêu cầu.

CEVPharma có thể tính một khoản phí hợp lý cho KHM để giải quyết và xử lý yêu cầu truy cập dữ liệu của KHM. Vui lòng lưu ý rằng, trên CEVPharma không buộc phải đáp ứng hay giải quyết yêu cầu truy cập của KHM trừ khi KHM đã đồng ý đóng phí.

CEVPharma bảo lưu quyền từ chối sửa dữ liệu của KHM theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin, trường hợp các điều luật đó yêu cầu và hoặc cho phép một tổ chức từ chối sửa dữ liệu trong các trường hợp như thế.

7. Điều khoản áp dụng

Quy chế này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành. Công ty Vimedimex có quyền thay đổi Quy chế này và thông báo trên CEVPharma cho các KHM biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc KHM tiếp tục sử dụng dịch vụ giao dịch TMĐT sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi, đồng nghĩa với việc KHM đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Quy chế hoạt động sẽ được Công ty Vimedimex cập nhật bổ sung liên tục và sẽ thông báo trên CEVPharma trước 05 ngày, kể từ ngày áp dụng. KHM tham gia sử dụng dịch vụ giao dịch thương mại điện tử B2B trên CEVPharma có trách nhiệm tuân thủ theo quy chế hiện hành khi giao dịch.

8. Điều khoản cam kết

1. KHM khi sử dụng giao dịch mua bán trực tuyến trên CEVPharma thì đồng nghĩa việc KHM đã chấp thuận tuân theo Quy chế này.

2. Mọi thắc mắc của KHM xin vui lòng liên hệ với CEVPharma theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

> Hỗ trợ KHM trên Website thương mại điện tử B2B

> Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH-Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex.

> Địa chỉ liên hệ: Tầng 1, tòa nhà CT3 Mễ Trì, Phường Mễ Trì Thượng, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Website:cevpharma.com.vn; Email: info@cevpharma.com.vn.

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.