True


QUY TRÌNH CẤP HẠN MỨC THẤU CHI TÍN CHẤP CHO KHM BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG

Bước 1: MBBank-SGD3 cấp Hạn mức Thấu chi tín chấp 30 triệu đồng/tháng và 5.000.000 đồng/ Đơn hàng cho 77.829 Nhà thuốc tư nhân, Quầy thuốc tư nhân giao dịch thương mại điện tử mua buôn hàng hóa trên CEVPharma

Bước 2: Điều kiện và thủ tục xin hạn mức thâu chi tín chấp cho KHM bổ sung vốn lưu động

Đối tượng Khách hàng mua là Nhà thuốc tư nhân, Quầy thuốc tư nhân thực hiện như sau:

- Mở tài khoản Internet banking của KHM tại MBBank-SGD3

- Đơn đề nghị cấp Hạn mức thấu chi của KHM theo mẫu MBBank-SGD3.

- Hồ sơ pháp lý của KHM: Giấy đăng ký kinh doanh; Giấy chứng chứng nhận thực hành tốt bán lẻ thuốc (GPP); Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược phạm vi bán lẻ thuốc. KHM phải cập nhật kịp thời cho MBBank-SGD3, trong vòng năm (5) ngày làm việc, nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin của KHM.

Bước 3:  MBBank-Chi nhánh SGD3 cấp hạn mức thấu chi cho KHM

(1) MBBank-Chi nhánh SGD3 cấp hạn mức thấu chi tín chấp 30.000.000/tháng và 5.000.000 đồng/ Đơn hàng để bổ sung vốn lưu động cho 01 KHM với mức lãi  thấu chi được quy định như sau:

- Đơn hàng 5.000.000 đồng có thời gian sử dụng 7 ngày miễn lãi thấu chi.

- Đơn hàng 5.000.000 đồng có thời gian sử dụng 10 ngày/15 ngày/30 ngày mức Lãi thấu chi là: 12% năm, tương đương: 1% tháng.

(2) MBBank-SGD3 ứng trước một lần duy nhất 5.000.000 đồng vào tài khoản Internet banking của Khách hàng mua. Các lần tiếp theo MBBank-SGD3 tiếp tục ứng trước theo từng Đơn hàng sau khi KHM thanh toán tiền gốc và lãi của lần trước đó.

(3) Trường hợp KHM được NVBH đã ký Hợp đồng lao động của Viettel Post thực hiện bảo lãnh thanh toán bằng tài khoản lương của NVBH cho KHM theo các mức thấu chi 10.000.000 đồng/Đơn hàng; 15.000.000 đồng/Đơn hàng hoặc 20.000.000 đồng/Đơn hàng, MBBank-SGD3 sẽ ứng trước vào tài khoản của KHM theo các mức bảo lãnh thanh toán của Viettel Post.


Đăng nhập to leave a comment


QUY TRÌNH BẢO QUẢN, ĐÓNG GÓI TẠI KHO TRUNG TÂM LOGISTIC 3PL CEVPHARMA

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.