True


QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HÀNG HÓA KÝ GỬI CỦA NHÀ BÁN HÀNG TẠI KHO TRUNG TÂM LOGISTICS 3PL CEVPHARMA

Trên nền tảng ứng dụng phần mềm ERP Oracle Netsuitie; Desktop website; Mobile website, Mobile App; Oracle Netsuitie TMS và Salesforce CDP cung cấp dịch vụ ký gửi, cho thuê kho, lưu kho, bảo quản, đóng gói hàng hóa đạt tiêu chuẩn GSP: (Thuốc, Nguyên liệu làm thuốc, Thực phẩm chức năng) và đạt tiêu chuẩn của Nhà sản xuất hàng hóa (Thiết bị y tế, Thiết bị làm đẹp, Vật tư tiêu hao, Hàng tiêu dùng của mẹ, bé).

Thuyết minh quy trình tiếp nhận hàng hóa ký gửi của Nhà bán hàng tại Kho Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma

Hàng hoá ký gửi của NBH khi nhập kho phải được kiểm nhận bởi Bộ phận kiểm nhận của Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma tại khu vực tiếp nhận hàng hóa. Khi chưa được kiểm nhận, hàng hóa được biệt trữ tại chỗ chờ kiểm nhập.

Bộ phận kiểm nhận: Nhân viên kiểm soát chất lượng; Kế toán; Thủ kho

Bước 1: Kiểm tra chứng từ hàng hóa ký gửi của NBH

Trước khi tiến hành tiếp nhận hàng ký gửi của NBH, Bộ phận kiểm nhận kiểm tra lại chứng từ bao gồm:

- Hóa đơn bán hàng (số và ký hiệu hóa đơn, tên hàng, số lượng, giá tiền, thành tiền; hàm lượng, số lô, hạn dùng; chữ ký và con dấu)

- Phiếu kiểm nghiệm phù hợp với lô sản xuất của các mặt hàng theo hóa đơn.

- Danh mục các mặt hàng phù hợp với danh mục hàng hóa ký gửi của NBH tại Hợp Đồng Cung Ứng Dịch Vụ Sàn Giao dịch Thương Mại Điện Tử Quốc Tế CEVPharma

- Chứng từ đúng (đạt): chuyển qua Bộ phận nghiệp vụ

- Chứng từ không đúng (sai so với Hợp Đồng Cung Ứng Dịch Vụ Sàn Giao dịch Thương Mại Điện Tử Quốc Tế CEVPharma về số lượng và các thông tin khác): đưa hàng vào khu biệt trữ chờ xử lý, nếu số lượng hàng hóa nhiều để riêng một khu vực trong kho (biệt trữ mềm) và dán nhãn hàng chờ kiểm nhập. Liên hệ với Nhà bán hàng để bổ sung chứng từ cho đúng với Hợp đồng.

Bước 2: Dỡ hàng hóa ký gửi

Bộ phận bốc dỡ hàng hóa, thực hiện dỡ hàng hóa ký gửi từ xe Chuyên dụng/conteiner vào kho Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma. Trường hợp kiện hàng hóa còn niêm phong chuyển qua khu vực kiểm nhập hàng hóa ký gửi; Trường hợp kiện hàng hóa không còn niêm phong: Bộ phận kiểm nhận và người giao hàng xác nhận ghi vào Biên bản nhập hàng hóa ký gửi theo biểu mẫu số lượng thùng hàng hóa không còn niêm phong, ký xác nhận của Bên giao hàng và chuyển qua Bộ phận Nhập hàng.

Bước 3: Kiểm nhận nhập hàng hóa ký gửi

Nguyên tắc: Hàng hóa về trước kiểm trước, kiểm tới đâu mở tới đó, những kiện hàng hóa chưa kiểm phải giữ nguyên niêm phong và bao bì gốc. Kiểm xác suất 10% đối với kiện hàng hóa còn niêm phong, kiểm 100% với kiện hàng hóa mất niêm phong và hàng giao rời.

Bộ phận kiểm nhận tiến hành kiểm tra các nội dung:

- Các thông tin về hàng hóa theo Hợp đồng: Tên hàng hóa, thành phần, hàm lượng, số đăng ký đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm (visa) và tem nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu; Số lượng thực tế và hóa đơn; Tình trạng bao bì, nhãn hàng hóa; Kiểm tra chất lượng cảm quan;

- Sau khi kiểm các thông tin trên, trường hợp, Hàng hóa kiểm tra đạt yêu cầu cho nhập kho bảo quản chuyển bước 5; Trường hợp, hàng hóa không đạt, nghi ngờ: xếp hàng hóa vào khu biệt trữ chờ xử lý chuyển bước 4; Ghi kết luận và các nội dung vào “ Biên bản kiểm nhận hàng hóa ký gửi” và  Bộ phận kiểm nhận cùng ký vào Biên bản nhận hàng hóa ký gửi.

Bước 4: Biệt trữ, xử lý hàng hóa ký gửi không đạt yêu cầu

Hàng hóa không đạt yêu cầu chất lượng, không đầy đủ hoặc thiếu thông tin sẽ được chuyển qua khu biệt trữ. Nếu hàng hoá hỏng vỡ cần có biện pháp xử lý làm sạch trước khi đưa vào biệt trữ chờ xử lý.

Hàng hóa khi được đưa vào khu biệt trữ, Bộ phận kiểm nhận trong thời gian ngắn nhất thông báo với Nhà bán hàng để xác nhận thông tin sai lệch, kiểm nghiệm lại chất lượng sản phẩm chậm nhất trong vòng 07 ngày phải có kết luận.

- Trường hợp thiếu về số lượng hàng hóa Nhà bán hàng đồng ý bù hàng cho đủ số lượng thì Trung tâm Logistics 3PL CEVPharma đồng ý nhận hàng hóa ký gửi của Nhà bán hàng.

- Trường hợp nghi ngờ về chất lượng, kiểm tra lại, nếu đạt về chất lượng thì cho nhập kho. Nếu kiểm trả lại thấy không đạt chất lượng thì trả lại Nhà bán hàng: lập biên bản, ghi rõ lý do trả lại Nhà bán hàng.

Bước 5: Nhập hàng hóa ký gửi vào kho

Căn cứ “ Biên bản kiểm nhận hàng hóa ký gửi” thủ kho, nhân viên kho tiến hành nhận hàng, xếp hàng vào nơi quy định theo “Nguyên tắc xắp xếp, đóng gói hàng hoá ”.

- Hàng đạt chất lượng và đầy đủ thông tin chuyển vào kho bảo quản (kho lạnh, kho thường).

-Thủ kho điền nội dung chi tiết kiểm hàng gồm: Tên hàng hóa, thành phần,  hàm lượng, số lô, hạn sử dùng, quy cách đóng gói, số lượng,… và ký tên vào biên bản nhập hàng hóa ký giử của Nhà bán hàng và kiểm soát chất lượng hàng hóa ký gửi sau đó chuyển hóa đơn cho nhân viên kế toán nhập liệu vào Thẻ kho hàng ký gửi của Nhà bán hàng.

Bước 6: Quản lý Nhập hàng              

Người dùng truy cập tới menu B1. Nhập hàng, di chuột tới 02. Giao dịch phát sinh, và chọn Tạo hợp đồng mua hàng.                

Trên màn hình Hợp đồng mua hàng, người dùng thao tác tìm kiếm và chọn Nhà cung cấp cung cấp hàng hoá. Sau khi chọn Nhà cung cấp xong, người dùng tìm kiếm và chọn Sản phẩm nhập và điền các thông tin cần nhập: Số lượng, Đơn giá, Chiết khấu. Người dùng kiểm tra lại các thông tin của Hợp đồng mua hàng và bấm nút Save để lưu Hợp đồng mua hàng.    

b) Cập nhật phiếu nhập hàng             

Người dùng truy cập menu B1. Nhập hàng, di chuột tới 02. Giao dịch phát sinh và chọn Nhận hàng.          

Hệ thống chuyển tới màn hình Nhập hàng là danh sách các Hợp đồng mua hàng đang chờ nhập hàng vào kho có các thông tin Ngày, Số hợp đồng, Nhà cung cấp, Kho nhập. Người dùng có thể chọn Hợp đồng mua hàng cần nhập và bấm vào link Nhập hàng để tạo Phiếu nhập hàng.           

Trên màn hình Nhập hàng, hệ thống sẽ kế thừa toàn bộ các thông tin của Hợp đồng mua hàng, người dùng kiểm tra thông tin và cập nhật các thông tin Số lô, Hạn sử dụng cho hàng hoá. Sau đó bấm nút Save để lưu Phiếu nhập hàng

2. Thời gian lưu kho hàng ký gửi

(1) Ý nghĩa & tình huống sử dụng: Những khó khăn của Cevpharma.com.vn khi thời gian lưu kho dài: Ảnh hưởng đến thời gian lưu chuyển của hàng hóa và tác động đến chất lượng của hàng hóa ; Ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí về lưu kho bãi, về bảo quản hàng hóa; Tính năng thời gian lưu kho dùng để lọc các sản phẩm lâu rồi không bán được để làm chương trình khuyến mại xả hàng tồn kho hoặc nên trả cho NBH.

=> Nên lọc điều kiện số ngày bán cuối cùng > X ngày kèm theo là còn tồn kho > Y sản phẩm ... để tìm ra sản phẩm cần xả hàng hoặc trả. Để thao tác tại module này, admin truy cập module Sản phẩm - chọn Thời gian lưu kho

(2) Bộ lọc: Cho phép admin thực hiện các thao tác lọc theo nhiều tiêu chí và trường lọc khác nhau. Admin có thể chọn 1 trong 3 tiêu chí đã cài sẵn ở phần Xem dữ liệu: Tiêu chí cụ thể admin muốn xem. Có 3 tiêu chí: Xem toàn bộ, Nhập lâu chưa bán được, Bán chậm.

Người dùng truy cập menu B4. Xuất kho - Điều chuyển, di chuột tới 03. Biểu mẫu/Báo cáo và chọn Báo cáo tuổi kho để quản lý các thông tin: Số lượng hiện tại, Giá trị hiện tại, Biến động số lượng và giá trị theo các khoảng thời gian: Dưới 01 tháng; Từ 30 đến 60 ngày; Từ 60 đến 90 ngày;  Lớn hơn 90 ngày các hàng hoá đang có trong kho hàng.

 

Đăng nhập to leave a comment


QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN ĐẶT HÀNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.